Opgaver til folkeskolens test og prøver udarbejdes af opgavekommissioner inden for de relevante fag. Før nye opgaver kan indgå i en test eller en prøve, skal de nye opgaver afprøves af et antal udvalgte skoler for at sikre, at opgaverne egner sig til at indgå i den pågældende test eller prøve. På grundlag af opgaveafprøvningen godkendes eller kasseres de afprøvede opgaver af ministeriet med henblik på anvendelse i et fremtidigt opgavesæt.

Afprøvningen foregår på http://www.testogprøver.dk

Vejledningen herunder er til skoler, der er udvalgt til at afprøve nye opgaver.

Om opgaveafprøvning

Formålet med at lade elever på et antal skoler afprøver nyudviklede opgaver til Folkeskolens Nationale Overgangstest og Folkeskolens Prøver er bl.a. at sikre, at opgaverne dels er lette at forstå, dels ligger på det rette niveau ift. det klassetrin, opgaverne er udarbejdet til samt få en fornemmelse af, hvor lang tid, det tager eleverne at løse et givent antal opgaver.

Opgaver afprøves i en periode, der fastsættes i testogprøver.dk og meldes ud fra BUVM i en mail til de udvalgte skolers leder. Når en skole skal afprøve opgaver, skal lederen/medarbejdere på skolen med rollen ’skoleledelse’ eller ’lærer’ booke mindst en dag i forvejen. En booking til en dato giver mulighed for at benytte et valgfrit tidspunkt på dagen til at afprøve opgaverne.

Booking

For at oprette en ny booking, skal medarbejderen først klikke på Bookinger i menuen til venstre, og derefter på den grønne knap Opret ny booking, som vist nedenfor.Vælg testen således:

  1. Som Kategori vælges Opgaveafprøvning
  2. Som Test/prøve vælges det sæt I skal afprøve
  3. Som Bookingnavn indtastes et bookingnavn der giver mening for den som skal afvikle testen
  4. Klik på Næste


Billedet viser felterne i opret ny booking som skal udfyldes


Herefter vælges de hele klasser eller enkelte elever der skal deltage i testen, som vist nedenfor.Klik derefter på Næste


Opgaveafprøvning kan tilgås på bestemte dage i afprøvningsperioden.

Klik på den ønskede dag, og derefter på Næste, som vist nedenfor.


Billedet viser hvor man vælger dag og klikker næste


Den sidste del af bookingen er en kvitteringsside som den vist herunder. Kvitteringen opsummerer bookingens indhold.


Billedet viser kvitteringssiden


Hvis der er fejl i indholdet, kan man gå tilbage og rette det med knappen Forrige.

Ellers kan man afslutte bookingen på do måder: Med knappen Godkend, eller med knappen Godkend og udskriv

Når en booking er fuldført vil man kunne finde den via knappen Bookinger i menuen til venstre, under fanen Kommende test.


Afprøvning

Lærerens monitorering


For at komme til monitoreringssiden skal den prøveafviklende lærer først klikke på Afvikling i menuen til venstre.

Så skal de klikke på Ok ud for den booking, der skal afvikles.

Herefter kommer man til monitoreringssiden, som vist herunder.


Billedet viser monitoreringssiden


På denne side kan man give elever adgang - enten enkeltvis eller til alle der er logget ind på én gang.

Herfra kan man også følge elevernes vej igennem testen, ved hjælp af farvekoder, som vist nedenfor.

  • Rød: Eleven har besvaret under 50% af opgaverne
  • Gul: Eleven har besvaret over 50% af opgaverne, men ikke alle
  • Grøn: Eleven har besvaret alle opgaverElevens afvikling


Når eleverne logger ind, kommer de først til et overblik over de test de har adgang til dags dato, som vist herunder.


Billedet viser et overbliks billede af test man har adgang til


Når lærer har givet adgang kan de klikke på testen og kommer så videre til opgavesiden.

På opgavesiden vises de enkelte opgaver fortløbende, i tilfældig rækkefølge.

Det betyder, at eleverne skal afprøve de samme opgaver, men opgaverne bliver vist i forskellig rækkefølge for hver elev.

På den sidste side i opgavesættet informeres eleverne om at alle opgaver nu er besvaret, som vist herunder.


Billedet viser hvordan det ser ud når man har gennemført testStatus

Statussidens fane Opgaveafprøvning informerer om status på elevernes opgaveafprøvning.


Billedet viser statussidens fane Opgaveafprøvning


Kategorien 'Skal bookes' dækker over elever, der endnu ikke har været booket til test, samt elever der har været i gang med testen, men har løst under halvdelen af alle opgaver.

Kategorien 'Bør bookes' dækker over elever, der har løst over halvdelen af alle opgaver i testen, men endnu ikke har afsluttet.


Skolelederen kan fra forsiden se skolens status på opgaveafprøvningen


Billedet viser forsiden hvor man kan se status på opgaveafprøvningen


Læreren kan fra forsiden se skolens status på opgaveafprøvningen


Billedet viser forsiden hvor man kan se status på opgaveafprøvningen

Resultater

Så snart den første elev har afsluttet et opgavesæt, har skolelederen adgang til testrapporten fra forsiden.

Resultaterne er tilgængelige i 4 uger efter, at den samlede periode for opgaveafprøvning er slut.


Når skolelederen er logget ind på testogprøver.dk skal de stå på Forsiden

Ude til højre ses kolonnen Resultater, og herunder findes et felt der hedder Opgaveafprøvning, som vist herunder.


Billedet viser kolonnen resultater og herunder feltet Opgaveafprøvning


Skolelederen kan klikke på Testresultater for at få indblik i resultaterne, som vist herunder.Rapporten indeholder information om, hvor mange rigtige svar, de enkelte elever har opnået.