For at oprette en ny booking, skal medarbejderen først klikke på Bookinger i menuen til venstre, og derefter på den grønne knap Opret ny booking, som vist nedenfor.Vælg testen således:

  1. Som Kategori vælges Opgaveafprøvning
  2. Som Test/prøve vælges det sæt I skal afprøve
  3. Som Bookingnavn indtastes et bookingnavn der giver mening for den som skal afvikle testen
  4. Klik på Næste


Billedet viser felterne i opret ny booking som skal udfyldes


Herefter vælges de hele klasser eller enkelte elever der skal deltage i testen, som vist nedenfor.Klik derefter på Næste


Opgaveafprøvning kan tilgås på bestemte dage i afprøvningsperioden.

Klik på den ønskede dag, og derefter på Næste, som vist nedenfor.


Billedet viser hvor man vælger dag og klikker næste


Den sidste del af bookingen er en kvitteringsside som den vist herunder. Kvitteringen opsummerer bookingens indhold.


Billedet viser kvitteringssiden


Hvis der er fejl i indholdet, kan man gå tilbage og rette det med knappen Forrige.

Ellers kan man afslutte bookingen på do måder: Med knappen Godkend, eller med knappen Godkend og udskriv

Når en booking er fuldført vil man kunne finde den via knappen Bookinger i menuen til venstre, under fanen Kommende test.