Du får de bedste betingelser ved at oprette en ansøgning med MitID på Optagelse.dk. Er du i tvivl om, hvordan du får MitID, kan du kontakte MitID.dk.

Hvordan får du MitID

Du kan få MitID ved at gå ind på MitID.dk På MitID.dk finder du vejledninger, spørgsmål/svar og supporthjælp.


OBS hvis du laver en ansøgning uden MitID/NemID

Du skal være opmærksom på følgende, hvis du logger ind i Optagelse.dk og opretter en ansøgning uden MitID/NemID:

  • Søger du en uddannelse, der er en del af den centrale elevfordeling, vil din ansøgning blive fordelt med lang transporttid til uddannelsesstedet. Andre ansøgere, som bruger MitID/NemID, vil få reserveret pladserne først.
  • Dine beviser og uddannelsesparathedsvurdering vil ikke blive hentet ind på din ansøgning. Du skal selv vedhæfte dine beviser.
  • Dine adresseoplysninger vil ikke blive hentet ind i Optagelse.dk.
  • Du vil ikke kunne modtage digital post vedr. din ansøgning.
  • Er du under 18 år, kan dine forældre ikke underskrive den ansøgning  digitalt med deres MitID/nemID. Du skal udfylde en blanket, som dine forældre skal underskrive.

Log på uden MitID/NemID som ansøger

Har du ikke mulighed for at få MitID/NemID, kan du logge på med sms.
Dine ansøgninger bliver knyttet til dit mobiltelefonnummer. Du skal derfor have adgang til din mobiltelefon for at kunne se og ændre dine ansøgninger.

Underskriv ansøgning uden MitID/NemID som forælder 

Skal du underskrive en ansøgning, som dit barn har oprettet med MitID/NemID, skal du tage fat i den kommunale ungeindsats i jeres bopælskommune. Den kommunale ungeindsats i jeres bopælskommune kan hjælpe jer med at få sendt ansøgningen.

Skal du underskrive en ansøgning, som dit barn har oprettet ved at logge på med sms, skal du underskrive en blanket, som skal vedhæftes dit barns ansøgning(er).