STIL arbejder løbende med videreudvikling af Sprogvurdering.dk og fra november 2022, er der nye funktioner til både kommunalt ansatte og ansatte på skoler og i dagtilbud. De nye funktioner er centreret omkring at give bedre muligheder for at arbejde med data på både individ- og gruppeniveau.

Nye datavisninger

De nye datavisninger dækker tre niveauer:

  • Kommunalt niveau: Her vises samlede sprogvurderingsresultater for hele kommunen fordelt på sprogvurderingens to dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder), samt for de enkelte deltest, som sprogvurderingerne består af. Du får også vist de samlede resultater for de enkelte daginstitutioner, enheder i daginstitutioner, dagplejen og skoler i kommunen. Derudover kan du få et overblik over, hvor mange børn i kommunen, der er sprogvurderet.
  • Skole-/dagtilbudsniveau: Her vises de samlede resultater for den enkelte daginstitution, enhed i daginstitution, den enkelte dagpleje/den enkelte skole svarende til de data, der vises på kommunalt niveau.
  • Børne/elevniveau: Her vises en oversigt over hvert enkelt barns sprogvurderingsresultater med visualisering af progression i de tilfælde, hvor der er foretaget flere sprogvurderinger af barnet i forskellige aldre, både på de overordnede dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder) og i de enkelte deltest.

Login for kommunale brugere

Som noget helt nyt bliver det nu også muligt for kommunale brugere at logge ind på Sprogvurdering.dk og få adgang til data for hele kommunen. Denne nye mulighed erstatter den tidligere løsning, hvor kommunalt ansatte skulle tilknyttes igennem institutionernes administrative system, for at kunne se data på den enkelte institution.

Når man logger ind som kommunebruger, skal man bruge NemID/MitID medarbejdersignatur med tilknyttet CPR-nummer. Medarbejdersignaturen skal oprettes af kommunens Nemlogin administrator, som også skal tildele kommunebrugeren de relevante rettigheder. Rettighederne svarer til den rolle, brugeren skal have. Der kan vælges mellem 2 forskellige rettigheder:

  • Ansvarlig for sprogvurdering (testansvarlig): Benyttes af de personer i kommunen, som foretager sprogvurdering af børn og/eller har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå sprogvurderingsresultater for det enkelte barn/den enkelte elev.
  • Ansvarlig for opfølgning på data (Opfølgningsansvarlig): Benyttes af de personer, som arbejder med statistik, rapportering og politikerbetjening i kommunen, og som ikke har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå navne og cpr-numre på børn, der er sprogvurderet.

Når medarbejdersignaturen har fået tildelt en rettighed, er man klar til at logge på.

Vejledninger og support

Find mere hjælp og information om de udstillede data i STILs Vejledninger om Sprogvurdering.

Ved tekniske spørgsmål kontakt supporten ved Styrelsen for it og læring skriftligt via webformular, eller på telefon 70 21 21 55