En arbejdsgiver, der ansætter en elev, som tidligere har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt, kan få løntilskud, når eleven er i praktik.

Virksomheden har ret til løntilskud 360 dage efter eleven er ansat. Dvs. der udbetales ikke løntilskud det første år.

Det er kun den første uddannelsesaftale, eleven får efter at have mistet en uddannelsesaftale uforskyldt, der kan være berettiget til løntilskud.

Hvis uddannelsesaftalen ikke har en varighed over 1 år, bliver aftalen ikke berettiget til løntilskud.


  • Skolen skal markere med kontaktkode på eleven i EASY-P, at eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale.
  • Skolen skal markere med aftaletype på uddannelsesaftalen i EASY-P, at aftalen er første uddannelsesaftale efter den uforskyldt mistet aftale.
  • Virksomheden skal selv ansøge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om løntilskud.