En arbejdsgiver, der ansætter en elev, som tidligere har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt, kan få løntilskud, når eleven er i praktik.

Virksomheden har ret til løntilskud 360 dage efter eleven er ansat. Dvs. der udbetales ikke løntilskud det første år.

Det er kun den første uddannelsesaftale, eleven får efter at have mistet en uddannelsesaftale uforskyldt, der kan være berettiget til løntilskud.

Hvis uddannelsesaftalen ikke har en varighed over 1 år, bliver aftalen ikke berettiget til løntilskud.