Folkeskolens Nationale Overgangs- og Færdighedstest

I efteråret 2021 blev der indgået en politisk aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, som betyder, at der fra skoleåret 2026/27 indføres helt nye obligatoriske test i folkeskolen, som erstatter de hidtidige nationale test. Disse nye test kommer til at hedde Folkeskolens Nationale Færdighedstest.

Da det tager flere år at udvikle, afprøve og implementere Folkeskolens Nationale Færdighedstest med nyt fagligt indhold og testsystem, er det politisk besluttet, at skolerne i en overgangsperiode fra skoleåret 2022/23 til og med skoleåret 2025/26 skal gennemføre Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Testene skal gennemføres i et testsystem, der er udviklet til formålet. Testsystemet til Folkeskolens Nationale Overgangstest er mere simpelt og har begrænset funktionalitet sammenlignet med det tidligere testsystem for nationale test. Det drejer sig blandt andet om, at der vises færre og mere simple tilbagemeldinger og visninger af testresultaterne.

Denne vejledning gennemgår testsystemet for Folkeskolens Nationale Overgangstest, der er obligatoriske for folkeskoler og øvrige institutioner, der underviser efter folkeskoleloven, og som tilgås fra www.testogprøver.dk. Testene kan desuden anvendes frivilligt på friskoler, private grundskoler, efterskoler, kommunale ungdomsskoler og frie fagskoler i samme periode, som testene gennemføres obligatorisk i folkeskolen.

Følg linket for at læse om vejen gennem systemet Brugerrejse.pdf

Du kan også se, hvordan du som lærer bruger testsystemet i denne videovejledning


Hvis du har brug for lidt dybere information om formålet med og brugen af Folkeskolens Nationale Overgangstest i undervisningen, kan du se denne video om Folkeskolens Nationale Overgangstest på EMU.dk.
Videoen er et supplement til vejledningen om Folkeskolens Nationale overgangstest - til lærere i dansk og matematik, som findes her.

Målgruppe

Nedenstående skema viser de normale roller/arbejdsopgaver, der er for den enkelte bruger i testogprøver.dk. Skemaet giver desuden et overblik over, hvilke afsnit i vejledningen, der er særligt relevante at gennemlæse for brugeren. En bruger kan godt have flere roller, og en bruger med rollen 'Leder'/'Ledelse' ('Institutionsledelse' i testogprøver.dk) vil have adgang til at foretage alle opgaver i testogprøver.dk.

Målgruppe

Rolle/Opgave

Relevante afsnit

Administrativ medarbejder

Opdatere skolens administrative system

Forberedelse

Unilogin brugeradministrator

Opdatere elevers og medarbejderes Unilogin

Forberedelse

It-ansvarlig

Ansvarlig for skolens computere, lokalnetværk og internetforbindelse

Forberedelse

Testadministrator

Opdatere lærernes rettigheder

Opdatere skolens rettigheder til at afvikle test eller prøver for elever, der er tilknyttet flere skoler

Forberedelse

Leder/Ledelse

(Vises som 'Institutionsledelse')

Tildeler rettigheder til testadministrator

Gennemsyn af skolens testresultater

Opfølgning på testresultater

Forberedelse, testresultater

Lærer

Afvikling af test

Gennemsyn af testresultater

Gennemsyn af testresultater til hjemmet

Opfølgning på testresultater

Testafvikling, testresultater