Ansøgere uden dansk CPR-nummer eller ansøgere, der ikke har MitID, kan i Optagelse.dk ansøge med det, der kaldes en "papir ansøgning". En "papir ansøgning" er ret identisk med en normal Optagelse.dk ansøgning - med den forskel, at den ikke underskrives digitalt.

Når ansøger godkender sin "papir ansøgning", vil den ligge klar i Optagelse.dk men vil ikke kunne afhentes før den er manuelt tilføjet inde fra Optagelse.dk. Den kan først tilføjes, når I modtager et unikt 'Ansøgnings ID'.
Et 'Ansøgnings ID' vil altid findes på den underskrevne blanket, som ansøger har sendt til jer via for eksempel e-mail eller brevpost - altså uden om Optagelse.dk -Det er ikke muligt at sende netop denne blanket som bilag i en ansøgning da ansøgningen ikke kan ses/afhentes før ID'et er tastet i Optagelse.dk

Billedet viser hvor Ansøgnings ID er angivet på papiansøgningen

Fremgangsmåde - hent en "papir ansøgning" i Optagelse.dk

  • Når I har modtaget den underskrevne blanket, skal I logge ind på Optagelse.dk og gå til 'KOT ansøgninger'
  • Derfra skal I klikke på knappen 'Tilføj KOT ansøgning':

Billedet viser knappen tilføj KOT ansøgning fra menuen KOT ansøgninger

  • Herefter tastes det Ansøgnings ID, I har modtaget, og der klikkes på knappen 'Tilføj':

Billedet viser pop up vinduet papiransøgninger hvor man indtaster ansøgnings ID

  • Efter dette vil ansøgningen fremgå på jeres liste over modtagne ansøgninger som en "papir ansøgning".


Når ansøgningen fremgår på listerne som alle andre ansøgninger vil de også blive afhentet af det system i benytter til at afhente ansøgninger fra Optagelse.dk i.