Oprettelse og udfyldning af uddannelsesaftalen

Uddannelsesaftaler kan oprettes af enten virksomhed eller skole. Skolen kan udfylde uddannelsesaftalen helt eller delvist og sende til udfyldning og underskrift af virksomhed. 

Virksomheden kan enten udfylde og underskrive aftalen, eller de kan udfylde aftalen delvist og sende aftalen til færdigudfyldning på skolen, før virksomheden underskriver. 


  • Ved de punkter, som man ønsker at den anden part skal udfylde, trykker man 'Gem' og 'Næste'.
  • Når man kommer til opsummeringssiden, er det muligt at sende til henholdsvis virksomhed eller skole.

Underskriv uddannelsesaftalen

Aftalen kan først underskrives, når alle krævede felter er udfyldt. Når virksomheden har underskrevet aftalen, sendes der automatisk besked til eleven om, at aftalen er klar til elevens underskrift. Beskeden sendes iht. de kontaktoplysninger, der er registreret i uddannelsesaftalen. Hvis eleven er under 18 år, skal forældre/værge også underskrive. Forældre/værge kan først underskrive, når eleven har underskrevet.

Når aftalen er underskrevet af alle parter, sendes der adviseringsmail til skolens hovedpostkasse om, at aftalen er klar til skolens behandling og registrering. 


Bemærk: Uddannelsesaftaler kan ikke underskrives senere end dato for aftalestart.