Hvis der skal oprettes mange brugere, anbefales det at gøre følgende:

Vælg Importer.

Vælg derefter Download skabelon

Skabelonen udfyldes med oplysninger for alle ønskede brugere og indlæses ved at vælge Upload udfyldt skabelon.

Brugerne fremgår nu af Tilføjelseslisten og oprettes ved at vælge Opret brugere.

Vælg endelig Opret brugere.