You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Vi anbefaler ikke, at bruge selvbetjeningsløsninger på en computer, hvor du ikke har en personlig brugerkonto.

Har du ikke har en personlig brugerkonto til computeren, hvor du anvender selvbetjeningsløsninger fra Styrelsen for It og Læring, bør du:

  • anvende private browsing/inkognito i browseren
  • logge af den pågældende tjeneste når du er færdig
  • slette midlertidige internetfiler, samt eventuelt downloadede dokumenter
  • lukke browseren helt ned - ikke kun den enkelte fane.

Anvender du en offentlig computer, for eksempel på et bibliotek eller en skole, bør du også følge de anbefalinger og regler de har, omkring brug af deres it udstyr. Spørg en IT-ansvarlig hvor du bruger computeren til råds, hvis du er i tvivl om nogle af ovenstående punkter.