You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Hvis du bruger en eller flere af Styrelsen for It og Lærings produkter/tjenester anbefaler vi, at du efter brug sørger for

  • at logge af den pågældende tjeneste 
  • at slette midlertidige internetfiler, samt eventuelt downloadede dokumenter
  • at lukke browseren helt ned - ikke kun den enkelte fane.

Anvender du en offentlig computer, for eksempel på et bibliotek eller en skole, bør du også følge de anbefalinger og regler de har, omkring brug af deres it udstyr.


Spørg en IT-ansvarlig hvor du bruger computeren til råds, hvis du er i tvivl om nogle af ovenstående punkter.