You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

I UNI-Login kan forældre oa. kontaktpersoner oprettes med rollerne ’Mor’, ’Far’ og ’Andet’.

Det vil sandsynligvis være variationer ift. hvordan de enkelte tjenesteudbydere (samarbejdsplatforme, læringsplatforme, læremidler mv.) autoriserer kontaktpersonerne.

Et overblik over hvilke forældre oa. kontaktpersoner, der har et UNI-Login kan ses i Brugeradministrationen > ’Import’ > ’Vis importerede’.
  1. Tilgå brugeradministrationen via https://ba.emu.dk 
  2. Klik Import
  3. Klik Vis importerede
  4. Kontakter der endnu ikke er oprettet i UNI-Login, men kun importeret, vil fremstå på listen med en stjerne (*)