Problem

I Unilogin kan forældre og andre kontaktpersoner oprettes med rollerne ’Mor’, ’Far’ og ’Andet’. En relation imellem en elev og dennes kontaktpersoner kommer fra skolens administrative system.

De administrative systemer sender brugerdata til Unilogin en gang i døgnet. Efterfølgende kan andre systemer hente brugerdata. Det kan være samarbejdsplatforme, læringsplatforme, læremidler mv.

Bemærk: Der kan være variationer ift. hvordan de enkelte tjenesteudbydere autoriserer kontaktpersonerne.

Løsning

Kontroller om kontaktpersonen er oprettet. Skolens administrative personale skal man starte med at bekræfte, at kontaktpersonen - altså plejeforælder - er oprettet i Unilogin.

Hvis plejeforælder stadig ikke har adgang til eksterne samarbejdsplatforme som Aula eller lignende for en elev, skal plejeforælder have tilføjet forældremyndighed i det administrative system. Regelsæt om tildelingen af forældremyndighed skal administreres af skolen.