I Unilogin kan forældre oa. kontaktpersoner oprettes med rollerne ’Mor’, ’Far’ og ’Andet’. En relation imellem en elev og dennes kontaktpersoner kommer fra skolens administrative system.

De administrative systemer sender brugerdata til Unilogin en gang i døgnet. Efterfølgende kan andre systemer hente brugerdata. Det kan være samarbejdsplatforme, læringsplatforme, læremidler mv.

Bemærk: der kan være variationer ift. hvordan de enkelte tjenesteudbydere autoriserer kontaktpersonerne.

Kontroller om kontaktpersonen er oprettet

Som Unilogin Brugeradministrator skal man starte med at bekræfte at kontaktpersonen, altså plejeforælder er oprettet i Unilogin. Se i vejledningen Hvordan kan jeg se, hvilke forældre der er oprettet med Unilogin? hvordan.


Hvis plejeforælder stadig ikke har adgang til eksterne samarbejdsplatforme som AULA el. lign. for en elev, skal plejeforælder have tilføjet forældremyndighed i det administrative system. Reglsæt om tildelingen af forældremyndighed skal administreres af skolen selv.