You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Denne vejledning gælder for institutioner der i forvejen er brugere af UNI•Login.

Vejledningen gennemføres af institutionens UNI•Login brugeradministrator.

  1. Log på https://ba.emu.dk
  2. Vælg menupunktet ’Rettighedstildeling’
  3. Sæt flueben i den eller de ønskede rettigheder, ud for den person, der skal tildeles disse.
  4. Tryk ’Gem’
  5. Hvis rettigheden skal tildeles en ekstern person, som ikke i forvejen er tilknyttet institutionen, kan personen fremsøges via søgefeltet øverst på siden, hvorefter rettigheden kan tildeles:


Har jeres institution ikke adgang til UNI•Login brugeradministration, kan dette bestilles med denne formular.