Denne vejledning gælder for institutioner der i forvejen er brugere af Unilogin.

Vejledningen gennemføres af institutionens Unilogin brugeradministrator.

  1. Log på https://ba.emu.dk
  2. Vælg menupunktet ’Rettighedstildeling’
  3. Sæt flueben i den eller de ønskede rettigheder, ud for den person, der skal tildeles disse.
  4. Tryk ’Gem’
  5. Hvis rettigheden skal tildeles en ekstern person, som ikke i forvejen er tilknyttet institutionen, kan personens BrugerID indtastes i feltet øverst på siden, hvorefter rettigheden kan tildeles: