Når elev ændrer cpr.nr. fx på grund af kønsskifte, ændring fra midlertidigt/fiktivt cpr. til ægte cpr. eller pga. manuel fejloprettelse.

Har eleven uddannelsesaftale, skal der indgås tillæg for ændring cpr.nr.


I EASY-P håndteres ændring af cpr.nr. således:

 1. Først opret i hånden alt relevant fra det forkerte/gamle cpr-nummer på det nye cpr-nummer:
  • Eventuelle skoleforløb
  • Eventuelle kvalifikationer til hovedforløb
  • Eventuelle praktikønsker
  • Eventuelle øvrige kvalifikationer
  • Eventuelle bemærkninger tastes OG skriv en ny bem. om at elev var oprettet på forkert cprnr xxxxxx-yyyy
  • Kontaktkoder: Opret de som kan oprettes i hånden
  • Uddannelsesaftaler: Opret dem på det nye cpr-nummer
  • Sager:  Sæt det nye cprnr på sagen og slet det gamle fra sagen
  • Skriv evt. i bemærkningsfeltet at person tidligere har været opretttet på cpr-nr. xxxxxx-yyyy, og at det meste nu er flyttet til dette cpr-nr.


2. Dernæst (på det forkerte/tidligere cpr-nr): 

 • navn og adresse i PP00/PP01:
  • Lav elevens navn og adresse om til ”Forkert oprettet”. Vigtigt at navnet består af 2 ord aht. eventuel overførsel med a280
  • Slet tlf-nr. og sted
  • Sæt postnummer til”0001
 • slet alt andet fra det forkerte cpr-nummer (der plejer ikke at være ret meget – men alligevel):
  • Skoleforløb
  • Kvalifikationer til hovedforløb
  • Praktikønsker
  • Øvrige kvalifikationer
  • Bemærkninger slettes OG skriv en ny om at elev var oprettet på forkert cprnr  og NU er oprettet på cpr xxxxxx-yyyy
  • Kontaktkoder: Slet dem du kan slette
  • uddannelsesaftaler:
    • Slet dem du kan slette
    • Dem, der ikke kan slettes fordi AER-præmie er udbetalt (med 7xxx-statuskode): Her må du sætte slutdato=startdato (så varigheden bliver nul dage) og annullere med 1107. Dette er efter aftale med AUB. Herved modregnes aftalen og der udbetales i stedet på den nye (såfremt det ikke er mere end 5 år siden – så hverken modregnes eller udbetales der)
  • Skriv evt. i bemærkningsfeltet hvorfor personen har været oprettet på dette cpr.nr. og at det meste nu er flyttet til NYT cpr-nr. xxxxxx-yyyy


Det tidligere/forkerte cprnummer forbliver i EASY-P, men det cpr-opdateres ikke længere, og alt skulle gerne være slettet og navn og adresse anonymiseret. Alt relevant skulle gerne være oprettet på det korrekte cprnr. 

Hvis der er behov for at have alle oplysninger samlet på det nye cpr-nr., kan ovenstående procedure benyttes.


Ved ”ægte” cpr-nr. skift:

I de situationer hvor elever rent faktisk skifter cprnr. i Folkeregisteret (dvs. når der ikke er tale om en tastefejl i EASY-P) får det gamle cpr-nr. automatisk kontaktkode 1015 på baggrund af data fra CPR og det nye cpr-nr. får kontaktkode 1016, så historikken passer i EASY-P.