Når elev ændrer cpr.nr. fx på grund af kønsskifte, ændring fra midlertidigt/fiktivt cpr. til ægte cpr. eller pga. manuel fejloprettelse.

Har eleven uddannelsesaftale, skal der indgås tillæg for ændring cpr.nr.


I EASY-P håndteres ændring af cpr.nr. således:

  1. Først opret i hånden alt relevant fra det forkerte/gamle cpr-nummer på det nye cpr-nummer:


2. Dernæst (på det forkerte/tidligere cpr-nr): 


Det tidligere/forkerte cprnummer forbliver i EASY-P, men det cpr-opdateres ikke længere, og alt skulle gerne være slettet og navn og adresse anonymiseret. Alt relevant skulle gerne være oprettet på det korrekte cprnr. 

Hvis der er behov for at have alle oplysninger samlet på det nye cpr-nr., kan ovenstående procedure benyttes.


Ved ”ægte” cpr-nr. skift:

I de situationer hvor elever rent faktisk skifter cprnr. i Folkeregisteret (dvs. når der ikke er tale om en tastefejl i EASY-P) får det gamle cpr-nr. automatisk kontaktkode 1015 på baggrund af data fra CPR og det nye cpr-nr. får kontaktkode 1016, så historikken passer i EASY-P.


Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.