Hvis du kun vil søge i kvote 1, kan du vente med at underskrive dine ansøgninger, til du har færdiggjort din eksamen og fået dit eksamensbevis. På det tidspunkt ligger dit eksamensbevis i Eksamensdatabasen og bliver automatisk uploadet til ansøgningen. 

Hvis du vil søge i kvote 2 skal du udfylde og underskrive ansøgningen senest den 15. marts inden kl. 12. 

  • Gå ind under fanen Adgangsgrundlag
  • Vælg Dansk gymnasial eksamen under Adgangsgrundlagstype
  • Vælg din gymnasietype under Adgangsgrundlag
  • Skriv 2020 i feltet Eksamensår

Fristen for ansøgning i kvote 2 er i år udskudt til den 22. marts inden kl. 12, fordi Danmark står i en helt særlig situation med smitte-udviklingen af COVID-19.

Ansøgere bliver stadig opfordret til at søge så hurtigt som muligt.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Når du har underskrevet din første ansøgning under fanen Uddannelsesvalg, vil fanen Adgangsgrundlag være låst, og du kan ikke ændre i oplysningerne. Det er ikke noget problem.

Du skal senest den 5. juli inden kl. 12 uploade dit eksamensbevis til ansøgningen fra Eksamensdatabasen.

Når du har fået dit eksamensbevis skal du logge på din ansøgning igen. 

  • Gå ind under fanen Adgangsgrundlag
  • Klik på feltet Tjek for nyt eksamensbevis for at uploade dit bevis direkte fra Eksamensdatabasen
  • Tjek under fanen Bilag at beviset er uploaded, og at det er det korrekte bevis

Du skal uploade beviset senest den 5. juli inden kl. 12.

Eksamensbeviset er automatisk tilføjet alle dine ansøgninger på prioriteringslisten. 
Uddannelsesstederne får nu besked om, at de kan hente dit bevis. 

Hvis du har fået dit eksamensbevis, men det ikke kan hentes fra Eksamensdatabasen, så kontakt den skole, der har udstedt beviset.

Indtil beviset er indberettet i Eksamensdatabasen, skal du selv uploade det under fanen Bilag.

Hvad gør jeg, hvis jeg får besked om, at der ikke er noget bevis i Eksamensdatabasen?