Du må kun tilgå oplysninger om elever, som du har et aktuelt, arbejdsbetinget tilhørsforhold til.

 På elevoversigten kan du vælge, hvilke elever du har behov for at se oplysninger om.

  • Klik på ”Vælg dine elever”
  • Klik på stjernen ud for de pågældende elever (så stjernen bliver udfyldt med sort)
  • Klik på ”Luk”

 Ved efterfølgende login, vises kun de valgte elever.

 Når der senere ansættes nye elever, som du har behov for at kunne tilgå, gentages ovenstående 3 punkter.


Hvis du har valgt nogle elever, som du ikke længere skal se, skal du gentage ovenstående 3 punkter.
Ved klik på stjernen ud for den elev, du ikke længere skal se, fjernes den sorte markering af stjernen. 

Ved efterfølgende login, vises kun de elever, som er markeret med sort stjerne.