Introduktion

Formålet med denne service er, at understøtte udveksling af data om materialer på Materialeplatformen.

Servicen udstilles gennem STILs integrationsplatform IP-Ung. Læs mere om IP-Ung her.

Læs også Vilkår for brug af Materialeplatformens webservices


Eksportservice udstiller alle materialer med status "offentliggjort" på Materialeplatformen.

Eksportformatet følger DK-LOM v1.1 med tilføjelse af en række special-elementer til brug for understøttelse af Informationsaftalen.

DK-LOM v.1.1 kan downloades her: https://www.digitaliser.dk/resource/3025403

Special-elementer
<xsd:complexType name="special">
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="distributionstype" type="distributionstypeType"/>
<xsd:element minOccurs="0" name="distributionsuge" type="xsd:string"/>
<xsd:element minOccurs="0" name="fakturering" type="faktureringsType"/>
<xsd:element minOccurs="0" name="pathtoCover" type="xsd:anyURI"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


Operationer

Her er en beskrivelse af de forskellige operationer der findes i exportservicen. Detaljeret beskrivelse af de forskellige operationer findes længere nede.

OperationBeskrivelse
GetAllBookcardsHenter alle materialer
GetAllBookcardsUnderClassificationIDHenter alle materialer for et bestemt klassifikations-ID
GetClassificationsHenter en lister over alle gyldige klassifikationer
GetNumberOfPages
GetNumbersOfPagesUnderClassificationID
PingPinger servicen


Alle operationer undtagen Ping indeholder et Identifier-tag, som har 2 underliggende tags, som bruges til at angive et systemnavn og en unik nøgle for kaldet.

Identifier
<v1:Identifier>
  <v1:SystemName>En tekststreng der identificerer det kaldende system (dit system)</v1:SystemName>
  <v1:SystemTransactionID>En tekststreng der unikt identificerer det enkelte kald, f.eks. en GUID/UUID</v1:SystemTransactionID>
</v1:Identifier>


GetAllBookcards

Denne operation bruges til at hente alle materialer. For at undgå meget store datamængder i hvert kald, skal der angives den side, der skal eksporteres. For at få antallet af sider, se operationen GetNumberOfPages.

TagNiveauTypeObligatoriskBeskrivelse
page1nonNegativeIntegerJaAngiv den side, der skal eksporteres. Sidetal starter ved '0', så er der f.eks. 240 sider jf. GetNumberOfPages betyder det siderne 0-239.
Eksempel på request: GetAllBookcards
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <v1:getBookcardsRequest>
     <v1:Identifier>
      <v1:SystemName>Test</v1:SystemName>
      <v1:SystemTransactionID>546546</v1:SystemTransactionID>
     </v1:Identifier>
     <v1:page>0</v1:page>
   </v1:getBookcardsRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Eksempel på response: GetAllBookcards
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
   <v1:lomList xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0">
     <v1:Identifier>
      <v1:SystemName>Test</v1:SystemName>
      <v1:SystemTransactionID>546546</v1:SystemTransactionID>
     </v1:Identifier>
     <v1:lom>
      <v1lom:general xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:identifier>
         <v1lom:catalog>URI</v1lom:catalog>
         <v1lom:entry>/bookpage/201</v1lom:entry>
        </v1lom:identifier>
        <v1lom:identifier>
         <v1lom:catalog>ISBN</v1lom:catalog>
         <v1lom:entry>9788771220865</v1lom:entry>
        </v1lom:identifier>
        <v1lom:title>
         <v1lom:string lang="da">Test Materiale til Import</v1lom:string>
        </v1lom:title>
        <v1lom:description>
         <v1lom:string lang="da">Laaaaang beskrivelse.</v1lom:string>
        </v1lom:description>
        <v1lom:keyword>
         <v1lom:string lang="da">Test</v1lom:string>
        </v1lom:keyword>
        <v1lom:keyword>
         <v1lom:string lang="da">Grundig</v1lom:string>
        </v1lom:keyword>
        <v1lom:keyword>
         <v1lom:string lang="da">Import</v1lom:string>
        </v1lom:keyword>
        <v1lom:keyword>
         <v1lom:string lang="da">Testkatagori</v1lom:string>
        </v1lom:keyword>
      </v1lom:general>
      <v1lom:lifeCycle xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:version>
         <v1lom:string lang="da">1. udgave</v1lom:string>
        </v1lom:version>
        <v1lom:contribute>
         <v1lom:role>
           <v1lom:source>DKLOMv1.1</v1lom:source>
           <v1lom:value>udgiver</v1lom:value>
         </v1lom:role>
         <v1lom:entity>BEGIN:vCard
VERSION:3.0
N:Test Testerson
END:vCard</v1lom:entity>
         <v1lom:date>2020-08-12</v1lom:date>
        </v1lom:contribute>
        <v1lom:contribute>
         <v1lom:role>
           <v1lom:source>DKLOMv1.1</v1lom:source>
           <v1lom:value>anden</v1lom:value>
         </v1lom:role>
         <v1lom:entity>BEGIN:vCard
VERSION:3.0
N:null;null
FN:Stefan 
END:vCard</v1lom:entity>
         <v1lom:date>2020-08-12</v1lom:date>
        </v1lom:contribute>
      </v1lom:lifeCycle>
      <v1lom:metaMetadata xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:contribute>
         <v1lom:role>
           <v1lom:source>DKLOMv1.1</v1lom:source>
           <v1lom:value>skaber</v1lom:value>
         </v1lom:role>
         <v1lom:entity>BEGIN:vCard
VERSION:3.0
N:Styrelsen for It og Læring;
CVR:13223459
END:vCard</v1lom:entity>
         <v1lom:date>2020-10-02</v1lom:date>
        </v1lom:contribute>
        <v1lom:metadataSchema>DKLOMv1.1</v1lom:metadataSchema>
      </v1lom:metaMetadata>
      <v1lom:technical xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:MediaType>bog</v1lom:MediaType>
        <v1lom:MediaType>engangsmateriale hæfte eller lignende</v1lom:MediaType>
        <v1lom:ReadWriteAccess>nej</v1lom:ReadWriteAccess>
      </v1lom:technical>
      <v1lom:educational xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:LearningResourceType>opgave</v1lom:LearningResourceType>
        <v1lom:LearningResourceType>test</v1lom:LearningResourceType>
        <v1lom:TypicalLearningTime>12</v1lom:TypicalLearningTime>
        <v1lom:Description>Kommenterende kommentar</v1lom:Description>
        <v1lom:LIX_SUM>123456</v1lom:LIX_SUM>
      </v1lom:educational>
      <v1lom:rights xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:cost>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>ja</v1lom:value>
        </v1lom:cost>
        <v1lom:copyrightAndOtherRestrictions>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>ja</v1lom:value>
        </v1lom:copyrightAndOtherRestrictions>
        <v1lom:licenseType>Creative Commons Navngivelse 4.0 (CC BY 4.0)</v1lom:licenseType>
        <v1lom:CommercialProvider>http://www.test-materiale.org</v1lom:CommercialProvider>
        <v1lom:CommercialProvider>http://www.test-materiale-priser.org</v1lom:CommercialProvider>
      </v1lom:rights>
      <v1lom:relation xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:title>Seriøs serie titel</v1lom:title>
        <v1lom:description>Beskrivelse af serien</v1lom:description>
      </v1lom:relation>
      <v1lom:classification xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:purpose>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>fag</v1lom:value>
        </v1lom:purpose>
        <v1lom:taxonPath>
         <v1lom:source>
           <v1lom:string lang="da">MATP_KLASSIFIKATION</v1lom:string>
         </v1lom:source>
         <v1lom:taxon>
           <v1lom:id>AMU-110-2225</v1lom:id>
           <v1lom:entry>
            <v1lom:string lang="da">AMU | Transporterhvervets Uddannelser | Tanktransport</v1lom:string>
           </v1lom:entry>
         </v1lom:taxon>
        </v1lom:taxonPath>
      </v1lom:classification>
      <v1lom:classification xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:purpose>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>fag</v1lom:value>
        </v1lom:purpose>
        <v1lom:taxonPath>
         <v1lom:source>
           <v1lom:string lang="da">MATP_KLASSIFIKATION</v1lom:string>
         </v1lom:source>
         <v1lom:taxon>
           <v1lom:id>HTX-6688</v1lom:id>
           <v1lom:entry>
            <v1lom:string lang="da">Htx | Dansk</v1lom:string>
           </v1lom:entry>
         </v1lom:taxon>
        </v1lom:taxonPath>
      </v1lom:classification>
      <v1lom:classification xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:purpose>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>emne</v1lom:value>
        </v1lom:purpose>
        <v1lom:taxonPath>
         <v1lom:source>
           <v1lom:string lang="da">FUI</v1lom:string>
         </v1lom:source>
         <v1lom:taxon>
           <v1lom:id>FUI-V-08</v1lom:id>
           <v1lom:entry>
            <v1lom:string lang="da">FUI-katalog | Ungdoms- og voksenuddannelse | Dansk</v1lom:string>
           </v1lom:entry>
         </v1lom:taxon>
        </v1lom:taxonPath>
      </v1lom:classification>
      <v1lom:special xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:distributionstype>A</v1lom:distributionstype>
        <v1lom:distributionsuge>2020-50</v1lom:distributionsuge>
        <v1lom:fakturering>Vederlagsfrit</v1lom:fakturering>
      </v1lom:special>
     </v1:lom>
   </v1:lomList>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>


GetAllBookcardsUnderClassificationID

Denne operation bruges til at hente alle materialer under et bestemt klassifikations-ID. For at undgå meget store datamængder i hvert kald, skal der angives den side, der skal eksporteres. For at få antallet af sider, se GetNumbersOfPagesUnderClassificationID.

TagNiveauTypeObligatoriskBeskrivelse
classificationID1stringJaDet klassifikations-ID, der skal eksporteres
page1nonNegativeIntegerJaAngiv den side, der skal eksporteres. Sidetal starter ved '0', så er der f.eks. 240 sider jf. GetNumbersOfPagesUnderClassificationID betyder det siderne 0-239.
Eksempel på request: GetAllBookcardsUnderClassificationID
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <v1:getBookcardsUnderClassificationIDRequest>
     <v1:Identifier>
      <v1:SystemName>TEST</v1:SystemName>
      <v1:SystemTransactionID>Test-transID000006</v1:SystemTransactionID>
     </v1:Identifier>
     <v1:classificationID>GRUND-FAG-9</v1:classificationID>
     <v1:page>0</v1:page>
   </v1:getBookcardsUnderClassificationIDRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Eksempel på response: GetAllBookcardsUnderClassificationID
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
   <v1:lomList xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0">
     <v1:Identifier>
      <v1:SystemName>TEST</v1:SystemName>
      <v1:SystemTransactionID>Test-transID000006</v1:SystemTransactionID>
     </v1:Identifier>
     <v1:lom>
      <v1lom:general xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:identifier>
         <v1lom:catalog>URI</v1lom:catalog>
         <v1lom:entry>/bookpage/1</v1lom:entry>
        </v1lom:identifier>
        <v1lom:title>
         <v1lom:string lang="da">Test Materiale til Import</v1lom:string>
        </v1lom:title>
        <v1lom:description>
         <v1lom:string lang="da">Laaaaang beskrivelse.</v1lom:string>
        </v1lom:description>
        <v1lom:keyword>
         <v1lom:string lang="da">Test</v1lom:string>
        </v1lom:keyword>
        <v1lom:keyword>
         <v1lom:string lang="da">Grundig</v1lom:string>
        </v1lom:keyword>
        <v1lom:keyword>
         <v1lom:string lang="da">Import</v1lom:string>
        </v1lom:keyword>
        <v1lom:keyword>
         <v1lom:string lang="da">Testkatagori</v1lom:string>
        </v1lom:keyword>
      </v1lom:general>
      <v1lom:lifeCycle xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:contribute>
         <v1lom:role>
           <v1lom:source>DKLOMv1.1</v1lom:source>
           <v1lom:value>udgiver</v1lom:value>
         </v1lom:role>
         <v1lom:entity>BEGIN:vCard
VERSION:3.0
N:Test Testerson
END:vCard</v1lom:entity>
         <v1lom:date>2020-08-12</v1lom:date>
        </v1lom:contribute>
        <v1lom:contribute>
         <v1lom:role>
           <v1lom:source>DKLOMv1.1</v1lom:source>
           <v1lom:value>anden</v1lom:value>
         </v1lom:role>
         <v1lom:entity>BEGIN:vCard
VERSION:3.0
N:null;null 
FN:Test Forfatterson 
END:vCard</v1lom:entity>
         <v1lom:date>2020-08-12</v1lom:date>
        </v1lom:contribute>
      </v1lom:lifeCycle>
      <v1lom:metaMetadata xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:contribute>
         <v1lom:role>
           <v1lom:source>DKLOMv1.1</v1lom:source>
           <v1lom:value>skaber</v1lom:value>
         </v1lom:role>
         <v1lom:entity>BEGIN:vCard
VERSION:3.0
N:Styrelsen for It og Læring;
CVR:13223459
END:vCard</v1lom:entity>
         <v1lom:date>2020-10-02</v1lom:date>
        </v1lom:contribute>
        <v1lom:metadataSchema>DKLOMv1.1</v1lom:metadataSchema>
      </v1lom:metaMetadata>
      <v1lom:technical xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:MediaType>bog</v1lom:MediaType>
        <v1lom:MediaType>engangsmateriale hæfte eller lignende</v1lom:MediaType>
        <v1lom:ReadWriteAccess>nej</v1lom:ReadWriteAccess>
      </v1lom:technical>
      <v1lom:educational xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:LearningResourceType>opgave</v1lom:LearningResourceType>
        <v1lom:LearningResourceType>test</v1lom:LearningResourceType>
        <v1lom:Description>Kommenterende kommentar</v1lom:Description>
      </v1lom:educational>
      <v1lom:rights xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:cost>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>ja</v1lom:value>
        </v1lom:cost>
        <v1lom:copyrightAndOtherRestrictions>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>ja</v1lom:value>
        </v1lom:copyrightAndOtherRestrictions>
        <v1lom:CommercialProvider>http://www.test-materiale.org</v1lom:CommercialProvider>
        <v1lom:CommercialProvider>http://www.test-materiale-priser.org</v1lom:CommercialProvider>
      </v1lom:rights>
      <v1lom:relation xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1"/>
      <v1lom:classification xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:purpose>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>emne</v1lom:value>
        </v1lom:purpose>
        <v1lom:taxonPath>
         <v1lom:source>
           <v1lom:string lang="da">FUI</v1lom:string>
         </v1lom:source>
         <v1lom:taxon>
           <v1lom:id>FUI-G-20-a</v1lom:id>
           <v1lom:entry>
            <v1lom:string lang="da">FUI-katalog | Gymnasiale uddannelser | Fysik og kemi | Lærebøger/grundbøger, fysik (G.20.a)</v1lom:string>
           </v1lom:entry>
         </v1lom:taxon>
        </v1lom:taxonPath>
      </v1lom:classification>
      <v1lom:classification xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:purpose>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>fag</v1lom:value>
        </v1lom:purpose>
        <v1lom:taxonPath>
         <v1lom:source>
           <v1lom:string lang="da">MATP_KLASSIFIKATION</v1lom:string>
         </v1lom:source>
         <v1lom:taxon>
           <v1lom:id>AMU-110</v1lom:id>
           <v1lom:entry>
            <v1lom:string lang="da">AMU | Transporterhvervets Uddannelser</v1lom:string>
           </v1lom:entry>
         </v1lom:taxon>
        </v1lom:taxonPath>
      </v1lom:classification>
      <v1lom:classification xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:purpose>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>fag</v1lom:value>
        </v1lom:purpose>
        <v1lom:taxonPath>
         <v1lom:source>
           <v1lom:string lang="da">MATP_KLASSIFIKATION</v1lom:string>
         </v1lom:source>
         <v1lom:taxon>
           <v1lom:id>EUD-GF2-1280-3</v1lom:id>
           <v1lom:entry>
            <v1lom:string lang="da">Erhvervsuddannelser | GF2 og HF | Guld- og sølvsmed | Guldsmed</v1lom:string>
           </v1lom:entry>
         </v1lom:taxon>
        </v1lom:taxonPath>
      </v1lom:classification>
      <v1lom:classification xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:purpose>
         <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
         <v1lom:value>emne</v1lom:value>
        </v1lom:purpose>
        <v1lom:taxonPath>
         <v1lom:source>
           <v1lom:string lang="da">FUI</v1lom:string>
         </v1lom:source>
         <v1lom:taxon>
           <v1lom:id>FUI-G-33-b</v1lom:id>
           <v1lom:entry>
            <v1lom:string lang="da">FUI-katalog | Gymnasiale uddannelser | Historie | Lærebøger/grundbøger, Verden (G.33.b)</v1lom:string>
           </v1lom:entry>
         </v1lom:taxon>
        </v1lom:taxonPath>
      </v1lom:classification>
      <v1lom:special xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:pathtoCover>/api/images/1.jpg</v1lom:pathtoCover>
      </v1lom:special>
     </v1:lom>
   </v1:lomList>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>


GetClassifications

Denne operation bruges til at hente alle gyldige klassifikationer. Der er ingen parametre, ud over Identifier-tagget.

Eksempel på request: GetClassifications
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <v1:getClassificationsRequest>
     <v1:Identifier>
      <v1:SystemName>TEST</v1:SystemName>
      <v1:SystemTransactionID>Test-transID000007</v1:SystemTransactionID>
     </v1:Identifier>
   </v1:getClassificationsRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Eksempel på response: GetClassifications
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
   <v1:classifikationList xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0">
     <v1:Identifier>
      <v1:SystemName>TEST</v1:SystemName>
      <v1:SystemTransactionID>Test-transID000007</v1:SystemTransactionID>
     </v1:Identifier>
     <v1:classification>
      <v1lom:purpose xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
        <v1lom:value>emne</v1lom:value>
      </v1lom:purpose>
      <v1lom:taxonPath xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:source>
         <v1lom:string lang="da">FUI</v1lom:string>
        </v1lom:source>
        <v1lom:taxon>
         <v1lom:id>FUI</v1lom:id>
         <v1lom:entry>
           <v1lom:string lang="da">FUI-katalog</v1lom:string>
         </v1lom:entry>
        </v1lom:taxon>
      </v1lom:taxonPath>
     </v1:classification>
     <v1:classification>
      <v1lom:purpose xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:version>DKLOMv1.1</v1lom:version>
        <v1lom:value>emne</v1lom:value>
      </v1lom:purpose>
      <v1lom:taxonPath xmlns:v1lom="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0/dklom1.1">
        <v1lom:source>
         <v1lom:string lang="da">FUI</v1lom:string>
        </v1lom:source>
        <v1lom:taxon>
         <v1lom:id>FUI-E</v1lom:id>
         <v1lom:entry>
           <v1lom:string lang="da">Erhvervsuddannelser</v1lom:string>
         </v1lom:entry>
        </v1lom:taxon>
      </v1lom:taxonPath>
     </v1:classification>
   </v1:classifikationList>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>


GetNumberOfPages

Denne operation bruges til at finde det totale antal sider, som servicen GetAllBookcards har data i.

Eksempel på request: GetNumberOfPages
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <v1:getNumberOfPagesRequest>
     <v1:Identifier>
      <v1:SystemName>TEST</v1:SystemName>
      <v1:SystemTransactionID>Test-transID000009</v1:SystemTransactionID>
     </v1:Identifier>
   </v1:getNumberOfPagesRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Eksempel på response: GetNumberOfPages
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
   <v1:lomPages xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0">
     <v1:Identifier>
      <v1:SystemName>TEST</v1:SystemName>
      <v1:SystemTransactionID>1</v1:SystemTransactionID>
     </v1:Identifier>
     <v1:pages>3</v1:pages>
   </v1:lomPages>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>


GetNumberOfPagesUnderClassificationID

Denne operation bruges til at finde det totale antal sider for en bestemt klassifikation, som servicen GetAllBookcardsUnderClassificationID har data i.

TagNiveauTypeObligatoriskBeskrivelse
classificationID1stringJaAngiv det klassifikations-ID der ønskes data for
Eksempel på request: GetNumberOfPagesUnderClassificationID
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <v1:getNumberOfPagesUnderClassificationIDRequest>
     <v1:Identifier>
      <v1:SystemName>TEST</v1:SystemName>
      <v1:SystemTransactionID>Test-transID000010</v1:SystemTransactionID>
     </v1:Identifier>
     <v1:classificationID>GRUND-FAG-9</v1:classificationID>
   </v1:getNumberOfPagesUnderClassificationIDRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Eksempel på response: GetNumberOfPagesUnderClassificationID
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
   <v1:lomPages xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/materialeplatformen/exportservice/v1.0">
     <v1:Identifier>
      <v1:SystemName>TEST</v1:SystemName>
      <v1:SystemTransactionID>Test-transID000010</v1:SystemTransactionID>
     </v1:Identifier>
     <v1:pages>2</v1:pages>
   </v1:lomPages>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>