Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

IP-Ung lukker pr. 31-12-2021

STYRELSEN FOR IT OG LÆRING

IP-UNGDRIFTSINFORMATION

Aktuelle driftsmeddelelser, servicevinduer, m.v. udmeldes via STILs officielle Driftsinfo.

På Driftsinfo finder du driftsmeddelelser for mange af STILs tjenester.
Du kan selv melde dig til besked-servicen for de tjenester, som du ønsker at modtage driftsbeskeder for. Du vælger selv, om du ønsker at modtage driftsmeddelelser på sms og/eller mail.

Gå til Driftsinfo - klik her

TILSLUTNING

Tilslutning er STILs nye selvbetjeningssystem for oprettelse, administration og vedligehold af tilslutninger til STILs services og dataadgange mellem institutioner og udbydere.

For at få adgang til tilslutning.stil.dk skal du på din NemID medarbejdersignatur have rettighed til at logge ind på tilslutning.stil.dk. Har du ikke en NemID medarbejdersignatur, skal du anskaffe dig en. Kontakt din NemLog-in brugeradministrator.

Gå til Tilslutning - klik herKLIENTEKSEMPLER

Anvendelsen af klienteksemplerne forudsætter, at kaldet kommer fra en IP-adresse som er whitelistet hos STIL. Hvis du har brug for hjælp til whitelisting, kan du finde hjælp på denne side.

helloworldclient.zip

VEJLEDNING

Download klienten

Læs denne brugervejledning

Du kan nu kalde webservicen HelloWorld på IP-Ung

helloworld_soap_ui.zip

VEJLEDNING

Download SoapUI-projektet

Åbn SoapUI-projektet

Indlæs den medfølgende test-funktionssignatur (PW: Test1234) under Keystores

Test-funktionssignaturen er downloadet fra følgende side:

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/nemid-tjenesteudbyder/NemID-tjenesteudbyderpakken/Pages/OCES-II-certifikat-eksempler.aspx

Tilpas ’Signature’-opsætningen under Outgoing WS-Security Configurations

Du kan nu kalde webservicen HelloWorld på IP-Ung

OVERSIGT OVER ELEMENTER

Her kan du finde en oversigt over IP-Ung specifikke elementer.

FeltnavnIndholdTypeBegrænsning
ModtagerSystemIDEn tekststreng der identificerer det kaldende system

RestrictedString

[0-9a-zA-Z_\-]+

ModtagerTransaktionsID

En tekststreng der unikt identificerer det enkelte kald, f.eks. en GUID/UUID

RestrictedString

[0-9a-zA-Z_\-]+

Eksempel
<v1:Modtager>
  <v1:ModtagerSystemID>Studiesys</v1:ModtagerSystemID>
  <v1:ModtagerSystemTransaktionsID>5aff5c8a-dcb4-45d1-897f-decf918c6dd7</v1:ModtagerSystemTransaktionsID>
</v1:Modtager>
FeltnavnIndholdTypeBegrænsning
SystemNameEn tekststreng der identificerer det kaldende system

RestrictedString

Maks længde: 100

Pattern: [\w\- ]+

SystemTransactionID

En tekststreng der unikt identificerer det enkelte kald, f.eks. en GUID/UUID

RestrictedString


Maks længde: 100

Pattern: [\w\- ]+

Eksempel
<v1:Identifier>
  <v1:SystemName>Studiesys</v1:SystemName>
  <v1:SystemTransactionID>5aff5c8a-dcb4-45d1-897f-decf918c6dd7</v1:SystemTransactionID>
</v1:Identifier>

Sådan anskaffes XPRS-credentials til brug for test:

Sådan anskaffes XPRS-credentials til brug for produktion:

 • Credentials udleveres af den enkelte institution
FeltnavnIndholdTypeBegrænsning
XPRS-usernameInstitutionens XPRS-username

String

Maks længde: 50
XPRS-password

Institutionens XPRS-password

String

Maks længde: 20

Eksempel
<v1:XPRS-credentials>
  <v1:XPRS-username>123456</v1:XPRS-username>
  <v1:XPRS-password>Hjker8K4</v1:XPRS-password>
</v1:XPRS-credentials>


 • No labels