Er du ikke producent?

Du kan læse mere om, hvordan du bliver oprettet som producent på Materialeplatformen her.


For at oprette, ændre eller slette et materiale, skal du være logget på Materialeplatformen med NemLog-in. Du logger på ved at klikke på knappen øverst til højre på forsiden 

Når du er logget ind, bliver du præsenteret for din producentside.

For at oprette nye materiale skal du klikke på knappen 

For at redigere materiale skal du klikke på  ud for det materiale, du vil redigere.

For at lave en kopi af et eksisterende materiale skal du klikke på  ud for det materiale, du vil kopiere.

For at slette et materiale skal du klikke på  ud for det materiale, du ønsker at slette. Kommer du til at slette et materiale ved en fejl, skal du oprette et nyt materiale.

Når du har indtastet informationen i de krævede felter, så har du to muligheder:

Du kan gemme registreringen som kladde, ved nederst på siden at klikke på knappen 

Hvis du vil offentliggøre materialet, skal du klikke på knappen 


Beskrivelse af de enkelte felter, der kan udfyldes, når du opretter eller redigerer et materiale er angivet nedenfor.

*feltet er obligatorisk


Feltbeskrivelser

Generelt

FeltBeskrivelse
Titel*Materialets titel
Beskrivelse*Beskrivelse af materialet
Emneord*Kommasepareret liste over emner, som er relevante for materialet. Fx "Dybbøl, 1864, Sønderjylland, dansk".
Disse emneord gør det muligt at søge efter materialer, baseret på et bestemt emne.
Bidragydere*

Her angives de mennesker eller organisationer, som har bidraget til udviklingen af materialet. Der skal angives mindst én bidragyder.

Navn
Fulde navn på den person, der har bidraget til materialet.

Rolle
Personens rolle

RolleBeskrivelse
DesignerHar stået for design af materialet
ForfatterDen primære forfatter på materialet
FotografFotograf har taget billeder, der anvendes i materialet. Fotografen kan have ophavsretten til billederne
IllustratorIllustrator har lavet illustrationer, der anvendes i materialet. Illustrator kan have ophavsretten til illustrationerne
InstruktørInstruktørinstruerer film eller animationer, der anvendes i materialet
MedforfatterSekundære forfattere på materialet
ProducentDen virksomhed eller person, som har finansieret eller forestår produktionen af materialet
RedaktørRedaktøren har ledet (eller instrueret) udarbejdelsen af materialet, samt har ansvaret for at redigere indholdet
SamarbejdspartnerPerson eller virksomhed, som der har været et samarbejde med ifm. udarbejdelse af materialet
SerieredaktørRedaktør for en serie af materialer
SponsorPerson eller virksomhed, der økonomisk støtter udarbejdelsen af materialet
UdgiverForlægger som udgiver materialet
AndenVælges, hvis ingen af de ovenstående roller passerCoverbillede

Her kan du indsætte et billede for materialet. Billedet vises ved søgning efter materialer og når man viser et bestemt materiale.

Indsættes der ikke et coverbillede, bruges dit producentbillede i stedet. Vi understøtter png og jpg/jpeg format.

OBS: Får du en besked "Upload fejlede" ved klik på Offentliggør eller Gem som kladde, kan du med fordel lave et skærmprint af billedet eller gemme det i et andet format - og uploade dette i stedet for.

Materialetype*

Beskriver medietypen af materialet

MaterialetypeBeskrivelse
AV-materiale

Kan fx være et fysisk kassettebånd, en CD, en DVD eller en CD-rom.

BogEn fysisk bog
Engangsmateriale, hæfte eller lignendeFysisk engangsmateriale, hæfte, brochure, kopimateriale mv.
Andet fysisk

Vælges, hvis de andre typer i vokabulariet ikke er dækkende.
Kan være sammensatte materialer samlet i sprogkufferter eller aktivitetskasser.
Materialet kan fx være spil, klodser, præparater eller andre genstande.

Ikke fysiskAnvendes hvis materialet er digitaltIndholdstype*

Beskriver indholdet af materialet

IndholdstypeBeskrivelse
Andet"Andet" bruges, hvis ingen af nedenstående typer er beskrivende for indholdet
BogFysisk bog eller e-bog alt efter om Materialetypen er sat til ”bog” eller ”ikke fysisk”
Fagligt indlægEn mening, specifik viden, metodebeskrivelser eller erfaringer som præsenteres i tale eller på skrift, og med et indhold og i en form, der adskiller sig væsentligt fra en bog
ForløbMåde som noget foregår eller udvikler sig på over tid, anskuet som en sammenhængende række af hændelser og aktiviteter. Af eksempler kan nævnes læringsforløb og undervisningsforløb
Opslagsværk eller samlingAnvendes om ordbøger, leksika eller faglige databaser som fx data- og linksamlinger, indeks og litteratursamlinger
OpgaveEn opgave er en indsats eller lignende, der sigter mod at løse et bestemt problem eller spørgsmål. En opgave kan løses individuelt, i grupper eller i plenum.
Ofte vil resultatet fra en opgave skulle præsenteres eller afleveres til opgavestilleren. Det tillærte stof kan på et senere tidspunkt måles ved en test (se også Test)
PlanOversigt med udførlige forslag til, hvordan noget kan gennemføres. Eksempelvis pædagogiske læreplaner, årsplan, elevplan, udviklingsplan eller handleplan
Portal

Sted på internettet (hjemmeside), som indeholder en samling af læringsforløb og aktiviteter vedrørende et bestemt emne eller fag

TestEn test anvendes til at måle elevens evner eller udvikling indenfor et specifikt område. Test dækker også over begreberne ”eksamen” og ”prøve”. Adskiller sig fra Opgave ved at måle fx udbytte

af opgaveløsninger/tillært stof

SpilFysisk eller digitalt spil alt efter om Materialetypen er sat til "Andet fysisk" eller "Ikke fysisk".

Et spil kan være en struktureret form for ’leg’, hvor der kan indgå en række udfordringer af forskellig karakter med passende belønninger og meningsfulde fremskridt.

VejledningMateriale med råd eller retningslinjer. Eksempelvis en lærervejledning, opgavevejledning, læsevejledning mv.
VærktøjsprogramSoftware til produktion af indhold. Fx forfatter-og redigeringsværktøjer for billede, lyd, video, hjemmesider, spørgeskemaer mv.Links til information om materiale
WebadresseLink direkte til materialet eller information vedrørende materialet.
TitelEvt. titel til linket
Klassifikation*

Klassifikationer beskriver til hvilke uddannelsesområder, fag m.m. et materiale passer til. Det kan fx. være "Stx, dansk". Der kan vælges mere end én klassifikation.

Undervisningsinformation

FeltBeskrivelse
UndervisningstidAntal lektioner af 60 minutters varighed, som materialet passer til
Kommentarer til brug i undervisningenBeskrivelse af, hvordan materialet forventes brugt i undervisningen

Brugsrettigheder

FeltBeskrivelse
Er materialet gratis?*Angiver om materialet er gratis
Er der yderligere brugsrettigheder?*Her kan angives, om der ud over de brugsrettigheder, der følger af dansk ophavsret, er yderligere brugsrettigheder for materialet.
Yderligere brugsrettigheder

Skal angives, hvis der er valgt Ja til yderligere brugsrettigheder. Her vælges den Creative Commons som er gældende.

Yderligere brugsrettighederBeskrivelse
Creative Commons Navngivelse 4.0 (CC BY 4.0)Denne licens tillader andre at distribuere dit værk og bearbejde, herunder ændre (remixe) og tilpasse, selv kommercielt, så længe de krediterer dig for det originale værk
Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 (CC BY-SA 4.0)Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk, her-under også med kommercielt sigte, så længe de krediterer dig og licenserer det nye værk under tilsvarende vilkår. Denne licens sammenlignes ofte med Open Source Software licenser. Ethvert nyt værk, der bygger på dit, bærer samme licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil tillade kommerciel brug
Creative Commons Navngivelse-IngenBearbejdelse 4.0 (CC BY-ND 4.0)Denne licens tillader spredning af værket til offentligheden, kommerciel såvel som ikke-kommerciel, så længe værket distribueres uændret og i sin helhed med kreditering til dig
Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel 4.0 (CC BY-NC 4.0)Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte. De nye værker skal kreditere dig og have et ikke-kommercielt sigte, men behøver ikke at blive licenseret under tilsvarende vilkår
Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte på betingelse af, at de krediterer dig og licenserer det nye værk på tilsvarende vilkår. Andre kan downloade og sprede dit værk til offentligheden ligesom ved BY-NC-ND licensen, men de må også oversætte, ændre og forfatte nye værker baseret på dit værk. Alle nye værker baseret på dit værk skal licenseres under en tilsvarende licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil forblive ikke-kommerciel
Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)Denne licens er den mest restriktive af de seks overordnede licenser. Den tillader alene spredning af værket til offentligheden. Denne licens kaldes også “gratis reklame”-licensen, idet den tillader andre at downloade dine værker og dele dem med andre, så længe de krediterer dig og linker tilbage til dig. De kan dog ikke på nogen måde ændre værkerne eller anvende dem kommercieltYderligere identifikation

FeltBeskrivelse
ISBNISBN for materialet med 10 eller 13 cifre
Udgave/versionAngiv udgave/version for materialet
Udgiver*Angiv navnet på udgiveren af materialet
Udgivelsesdato*Dato for udgivelsen af materialet - må godt være en dato frem i tid (max 2 måneder). Hvis mere, så skal registreringen sættes til kladde

Yderligere information

FeltBeskrivelse
Serietitel/samlingHvis materialet er en del af en serie eller samling, kan navnet på serien/samlingen angives her
Beskrivelse af serie/samlingBeskrivelse af den serie eller samling, som materialet er en del af
Tillader det digitale læremiddel anvendelsen af læse- og skriveteknologi?*Hvis materialet er digitalt, kan der angives om det understøtter læse- og skriveteknologier som fx skærmoplæsere, stavehjælp og ordforslag
Angivelse af LIX-tal SUM

LIX-tal for materialet (SUM): Tekstens gennemsnitlige meningslængde (ML = antal ord mellem to punktummer) + Procentdel af lange ord (LO = procent ord med mere end seks bogstaver)

Informationsaftalen

Disse felter benyttes kun, hvis I er med i informationsaftalen. Læs mere i artiklen Informationsaftalen.

FeltBeskrivelse
FUI-katalog

Her vælges opstillingskoder for materialet ifm. FUI-katalog.

Når materialerne modtages på centrene, vil de ofte blive opstillet efter FUI-koder. Derfor skal alle materialer, som udsendes under Informationsaftalen, forsynes med netop én FUI-kode.

Distributionstype

Her angives distributionstypen: Ingen, A eller B

Distributionsuge

Angives i formatet ÅÅÅÅ-UU, fx "2020-40".

Det er kun muligt at angive en uge, som ligger mindst to ugenumre frem i tiden ift. den aktuelle uge. Dette sker for at sikre, at man kan nå at få fremsendt materialer til distribution via DBK, som vil pakke forsendelserne efter listen over informationseksemplarer, som udsendes fra Materialeplatformen.

Husk derfor at sende materialer til DBK samtidig med registreringen! Hvis forlaget vælger selv at fremsende til de enkelte centre, bør fremsendelsestidspunktet svare til den anførte distributionsuge.

Fakturering

Her angives faktureringstype: Vederlagsfrit, Smalle materialer (kopimapper, materialekasser og vejledninger) eller Andre materialer (tilbydes eller fremsendes til Centrene med returret).