Aftale om levering af informationsmaterialer er lavet i samarbejde mellem Professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler og brancheforeningerne Danske Forlag og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.
 

 1. Informationsaftale 2012

2a. Allonge Informationsaftale 2015

2b. Allonge Informationsaftale 2016

3. Bilag A - Informationsaftalens fordelingsliste - gældende fra 23. marts 2023

4. Bilag B - Leverandørliste

5. Bilag C Leverandørvejledning til Informationsaftalen

6. Blanket til distribution - gældende fra 16. juni 2022

7. FUI koder


Informationsaftalen og Materialeplatformen

Dette afsnit er kun relevant for producenter, som er en del af Informationsaftalen.

Aftale om levering af informationsmaterialer er lavet i samarbejde mellem Professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler og brancheforeningerne Danske Forlag og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Materialer fra den tidligere FUI-base, Fonden Undervisnings Information, er nu registreret på Materialeplatformen.

Materiale, der udsendes som informationseksemplarer til Centre for Undervisningsmidler mv. som led i Informationsaftalen, skal som en del af registreringen have angivet distributionsuge og FUI-kode.

Det er kun muligt at angive en uge, som ligger mindst to ugenumre frem i tiden ift. den aktuelle uge. Dette sker for at sikre, at man kan nå at få fremsendt materialer til distribution via DBK, som vil pakke forsendelserne efter listen over informationseksemplarer, som udsendes fra Materialeplatformen. Husk derfor at sende materialer til DBK samtidig med registreringen! Hvis forlaget vælger selv at fremsende til de enkelte centre, bør fremsendelsestidspunktet svare til den anførte distributionsuge.

Når materialerne modtages på centrene, vil de ofte blive opstillet efter FUI-koder. Derfor skal alle materialer, som udsendes under Informationsaftalen, forsynes med netop én FUI-kode.

Afgangslister

Én gang hvert halve år (1. januar og 1. juli) udsendes der en afgangsliste til Centrene for Undervisningsmidler. Denne liste benyttes til at fjerne materiale fra hylderne i centrenes informationssamlinger, så de altid fremstår opdaterede. Det er derfor vigtigt, at den enkelte producent sikrer, at registreringer på Materialeplatformen er korrekte og slettet om nødvendigt, hvis materialet ikke længere er aktuelt. I den forbindelse er det vigtigt at minde om, at frilæsningsmaterialer ifølge Informationsaftalen skal sættes i afgang to år efter udsendelse til centrene.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at slette et materiale (klikker på skraldespanden), sættes det slettede materiale automatisk på afgangslisten.

Hvis du sletter en registrering af et materiale, og derefter vælger at oprette en ny registrering med samme titel som det slettede materiale, har du som producent selv ansvaret for at orientere relevante aktører om dette (fx parterne i Informationsaftalen). Hvis titlerne er forskellige, behøver du ikke gøre mere.

Leverandører under Informationsaftalen er medlemmer af Danske Forlag eller Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Spørgsmål vedrørende Informationsaftalen og administration af denne rettes til:

Center for Undervisningsmidler, Hjørring
Professionshøjskolen UC Nordjylland
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Tlf. 72 69 25 00

www.cfunord.dk

Kontaktpersoner vedrørende Informationsaftalen:

  • Pernille Agnethe Jensen (PRJ@ucn.dk – direkte: + 45 72 69 08 43)

FUI, Informationsaftalen og Materialeplatformen

Materialer fra den tidligere FUI-base er nu registreret på Materialeplatformen. FUI, Fonden Undervisnings Information, udgiver ikke længere kataloger i papirformat.

De materialer, der udsendes som informationseksemplarer til Centre for Undervisningsmidler m.fl. som led i Informationsaftalen, skal som en del af registreringen have angivet distributionsuge og FUI-koder.

Det er vigtigt, at alle, der udsender informationseksemplarer, overholder retningslinjerne. Aftale om levering af informationsmaterialer er lavet i samarbejde mellem Professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler og brancheforeningerne Danske Forlag og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Har du brug for yderligere information om FUI-koder, Informationsaftalen eller distribution af informationseksemplarer, kan du læse mere her på siden.