I modulet 'Se karaktergennemsnit' kan du med baggrund i ansøgers CPR-nummer, ønsket uddannelse (KOT-nummer) og angivet eksamensresultat kontrollere snittet på ansøgers beviser ved direkte opslag i Eksamensdatabasen. Det er også i dette modul, at et eventuelt nedjusteret karaktergennemsnit som følge af suppleringsfag kan ses.

Modulet findes fra Administrationsfanebladet i Optagelse.dk. Hvis du ikke har adgang til modulet, mangler du formentlig rettighed til dette. En af jeres Optagelse.dk brugeradministratorer kan tildele adgang.

Fremgangsmåde - se karaktergennemsnit

  • Alle tre oplysninger (ansøgers CPR-nummer, ønsket uddannelse (KOT-nummer) og angivet eksamensresultat) indtastes, og du trykker på knappen 'Se gennemsnit':

Billedet viser værktøjet Se karaktergennemsnit, hvor du skal indtaste oplysninger i skrivefelterne, og derefter trykke på knappen Se gennemsnit.

  • Derved vises følgende oplysninger:
    • Eksamensresultat fra ansøgerens adgangsgivende eksamen
    • Karaktergennemsnit for den specifikke ansøgning (kan være genberegnet, samt omregnet fra 13- til 7-trinsskalaen)
    • Ansøgers eksamensbevis og øvrige beviser
    • Adgangskrav og kravsæt ansøgeren opfylder for den specifikke uddannelse.

Herunder ses et eksempel på en ansøger til sociologi:

Billedet viser et eksempel på en udfyldt søgning, hvor man kan se hvilke krav ansøger opfylder og ikke opfylder.