Formål med institutionsregisteret

Børne- og Undervisningsministeriets institutionsregister tjener som stamregister over alle enheder i Danmark, der udbyder undervisning og som opfylder en række nærmere specificerede krav. Oplysninger fra Institutionsregisteret skal benyttes til flere formål indenfor Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde, heriblandt som føderegister til administrative systemer på uddannelsesinstitutioner, optagelse.dk, undervisningsguiden ug.dk, den koordinerede tilmelding og tilskudsberegning på basis af aktivitetsindberetning. Institutionsregisteret leverer endvidere stamdata til en række fagsystemer i Børne- og Undervisningsministeriets Notes, SDH, CØSA og til præsentation af institutionsoplysninger på uvm.dk. Stamdata fra Institutionsregisteret skal endvidere benyttes til statistikproduktionen i Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik.
Udover de ovenfornævnte anvendelser af oplysninger fra Institutionsregisteret, findes der også sekundære anvendelser af data til rabatsystemer, låneordninger, adresselister til andre parter, etc. Sekundær brug af Institutionsregisteret, kan ikke begrunde oprettelser, nedlæggelser eller ændringer af institutioner i registeret.
Institutionsregisteret drives af Styrelsen for It og Læring. Rammerne tilrettelægges i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik ved deres Uddannelsesstatistikkontor.