Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Område

Infrastruktur

Her kan du finde svar på spørgsmål vedrørende Styrelsen for It og Lærings infrastruktur blandt andet i forbindelse med brugerportalinitiativet.

Infrastrukturen omfatter dels UNI-Login, dels de to integrationsplatforme BPI og IP-Ung.

Gymnasiereform

Disse sider er beregnet på at informere om ændringer i administrativ praksis, i web service-grænseflader mv. som følge af gymnasiereformen.

Ungedatabasen

Ungedatabasen stiller data om unge 15-29-åriges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentre.

Grænsefladebeskrivelser for Optagelse.dk

Du er systemleverandør, der integrerer med Optagelse.dk,
eller ønsker at integrere
  • No labels