Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SearchVelkommen til Infrastruktur.

Her kan du finde svar på spørgsmål vedrørende Styrelsen for It og Lærings infrastruktur. Herunder infrastruktur leveret i anledning af brugerportalinitiativet.

Infrastrukturen omfatter dels UNI-Login og dels to integrationsplatforme.

Brug søgefeltet eller kategoritræet i venstre side for at finde de svar, du søger. 

Vejledningerne er under udvikling og Styrelsen for It og Læring arbejder løbende på at forbedre indholdet.

Support til Styrelsen for It og Lærings infrastruktur findes her.

Brugerportalinitiativet.


  • No labels