Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Styrelsen for It og Lærings support- og vejledningssider. 

Her kan du søge artikler og vejledninger frem, som kan hjælpe dig videre i brugen af STIL’s systemer.

Search


Almindelig bruger::  Fx ansøgere på optagelse.dk, forældre, unge

Professionel.bruger: Uni-login administratorer, lærere og vejledere, superbruger på erhvervsskolerne

Leverandør indgang: Virksomheder og lign. der leverer systemer til uddannelsessektoren  • No labels