Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch
sizelarge
placeholderFind det du leder efter

Info
iconfalse
UI Tabs
UI Tab
titleNyheder

Ny krydsvalidering implementeres med ny DTR-services v2.0

Info
iconfalse

Der vil i den nye v2.0 af services for Dagtilbudsregisteret implementeres krydsvalideringer. Krydsvalideringerne sikrer, at der skabes sammenhæng mellem daginstitutionens ejerform, daginstitutionens lovgrundlag og anvisningsenheden institutionstype.

UI Button
colorgreen
sizelarge
iconidea
tooltipBrugerhåndbog for Dagtilbudsregisteret
titleImplementering af DTR-services v2.0
urlhttps://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=185468532

For en liste over aktuelle versioner af webservices, samt versioner som lukker, kan I se mere på:

UI Button
colorgreen
sizelarge
iconlink
tooltipBrugerhåndbog for Dagtilbudsregisteret
titleOversigt over versioner af Dagtilbudsregisterets webservices
urlhttps://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=185468600

Brugerhåndbog for Dagtilbudsregisteret

Info
iconfalse

Denne håndbog vejleder om brug og vedligeholdelse af Dagtilbudsregistret. Håndbogen beskriver bl.a., hvordan kommuner og private dagtilbud kan oprette, nedlægge og ændre daginstitutioner og anvisningsenheder i registeret. 

UI Button
colorgreen
sizelarge
iconidea
tooltipBrugerhåndbog for Dagtilbudsregisteret
titleBrugerhåndbog for Dagtilbudsregisteret
urlhttps://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=153915058

Bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet

Info
iconfalse

Bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet beskriver hvorledes dagtilbud fremadrettet skal registreres korrekt i Dagtilbudsregistret.

UI Button
colorblue
iconlink
tooltipBekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet
titleBekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet
urlhttps://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1384

De omfattede dagtilbud skal registreres jfr. den lovgivning som hvert enkelt dagtilbuds drives under.

Dagtilbudsregistrets datamodel beskriver detaljeret hvilke muligheder der er for registrering.

UI Button
colorgreen
iconlink
tooltipDagtilbudsregisterets datamodel
titleDagtilbudsregisterets datamodel
urlhttps://viden.stil.dk/display/DATIREG/Datamodel#Datamodel-Lovgrundlag

Det er særligt felterne Ejerform, Lovgrundlag og Institutionstype som kræver opmærksomhed i forbindelse med registrering.

UI Text Box
sizemedium
typewarning

Ansvaret for og opgaven med vedligehold af Dagtilbudsregisteret:

  • De kommunale dagtilbud vedligeholdes af kommunerne i kommunernes egne administrative systemer
  • De private dagtilbud vedligeholdes af de private dagtilbud selv, med hjælp fra STILs support

UI Button
colorgreen
iconlink
tooltipIndmeld ændringer til STILs support
titleIndmeld ændringer til STILs support
urlhttps://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=52592725

Det er nu muligt at registrere specialinstitutioner i Dagtilbudsregistreret

(Nyhed fra 2020)

Info
iconfalse

Det vil fremadrettet være muligt at registrere specialinstitutioner under

Servicelovens § 32 hhv. 36

Barnets Lov § 83 og § 84 i Dagtilbudsregisteret.

UI Button
colorgreen
iconlink
tooltipDagtilbudsregisterets datamodel
titleDagtilbudsregisterets datamodel
urlhttps://viden.stil.dk/display/DATIREG/Datamodel#Datamodel-Lovgrundlag

UI Button
colorblue
newWindowtrue
iconlink
tooltipServicelovenBekendtgørelse af barnets lov
titleServicelovenBekendtgørelse af barnets lov
urlhttps://www.retsinformation.dk/eli/lta/20202024/128783

UI Tab
sizelarge
titleHvad er Dagtilbudsregisteret?
typetip

Dagtilbudsregisteret omfatter offentlige og private dagtilbud i på førskoleområdet (herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere). Derudover omfatter det også fritidshjem/klubber.

Registeret kan modtage og udstille data vedr. disse institutioner og dermed bla. danne grundlag for Dagtilbudsportalen. Import og Eksport til Dagtilbudsregisteret sker via system-til-system tilslutning.

Dagtilbudsregisteret udsteder - ved oprettelse af en relevant institution - et unikt institutionsnummer til videre brug i sektoren. Af anvendelser kommer fx oprettelse og vedligehold af institutioner og disses brugere i Unilogin og derfra i Aula.

Dagtilbudsregisterset er relevant for bl.a. Unilogin, som kommunerne vil bruge som login til AULA på dagtilbudsområdet.

Det er vigtigt, at Dagtilbudsregisterets indhold for den enkelte kommune stemmer overens med den organisering kommunen har på dagtilbudsområdet. Det vil sige, at den organisering, som kommunen har valgt, skal afspejles i Dagtilbudsregisteret. Det kan således være, at der skal foretages rettelser i forhold til de nuværende oplysninger (fra Danmarks Statistik pr. 1/8-2019).

Dagtilbudsregisteret er tilgængeligt for ændringer via de systemgrænseflader, som er udviklet til registeret. Ændringer i registeret kan kun ske via disse grænseflader og fra de administrative systemer - til vedligehold af Dagtilbudsregisteret - som kommunen har valgt. Det er derfor meget vigtigt at rettelserne sker i tæt dialog mellem kommunerne og leverandørerne.

Info
iconfalse

Børne- og Undervisningsministeriet ejer Dagtilbudsregisteret.

Styrelsen for It og Læring (STIL) udvikler og driver Dagtilbudsregisteret og tilhørende tekniske import-/eksportgrænseflader.

UI Text Box
coloryellow
iconquestion
typeinfo

Læs mere om Dagtilbudsregisteret

UI Tab
sizelarge
titleNyttige links
typeinfo

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipAula
titleAula
urlhttps://aulainfo.dk/

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipUnilogin
titleUnilogin
urlhttps://viden.stil.dk/display/OFFSKOLELOGIN/Unilogin

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipTilslutning
titleTilslutning
urlhttps://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Tilslutning

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipDagtilbudsportalen
titleDagtilbudsportalen
urlhttps://uddannelsesstatistik.dk/pages/dagtilbud.aspx

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipDagtilbudsregisteret
titleDagtilbudsregisteret
urlhttps://dagtilbudsregister.stil.dk/

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipEndpoints
titleEndpoints
urlhttps://viden.stil.dk/display/OFFIPUNG/DAGTILBUDSREGISTERET

UI Tab
titleSupport til Dagtilbudsregisteret

Uddrag medtager
Support til Dagtilbudsregisteret
Support til Dagtilbudsregisteret
nopaneltrue

UI Tab
titleFAQ

Inkludér side
FAQ
FAQ

Bemærk

Se hvad du skal gøre, hvis du har oprettet dagtilbud hos STIL før 30/8-2019

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizelarge
displayblock
iconlink
tooltipOpret en supportsag hos STIL
titleOpret en supportsag hos STIL
urlhttps://stil.dk/support/kontakt-support

Info
iconfalse

Det læser andre omInfo
iconfalse

Kom godt i gang

UI Steps
sizesmall
UI Step

Bliv tilsluttet

UI Step

Vejledninger

UI Step

Politikker

UI Step

Videre med Unilogin