Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denne vejledning gælder for institutioner der i forvejen er brugere af UNI•LoginUNI-Login.

Vejledningen gennemføres af institutionens UNI•Login UNI-Login brugeradministrator.

  1. Log på https://ba.emu.dk
  2. Vælg menupunktet ’Rettighedstildeling’
  3. Sæt flueben i den eller de ønskede rettigheder, ud for den person, der skal tildeles disse.
  4. Tryk ’Gem’
  5. Hvis rettigheden skal tildeles en ekstern person, som ikke i forvejen er tilknyttet institutionen, kan personen fremsøges via søgefeltet øverst på siden, hvorefter rettigheden kan tildeles:

...

Har jeres institution ikke adgang til UNI•Login UNI-Login brugeradministration, kan dette bestilles med denne formular.