Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Område 

Gymnasiereform

Disse sider er beregnet på at informere om ændringer i administrativ praksis, i web service-grænseflader mv. som følge af gymnasiereformen.

Superbruger på erhvervsskole - (kræver login)

indgang for superbrugere på STIL's elev administrative systmer.

Vidensbase for elevadministrative systemer

vidensbasen for erhvervsskolernes studieadministrative systemer.

Ungedatabasen

Ungedatabasen stiller data om unge 15-29-åriges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentre.

Datagrundlaget i Ungedatabasen er indberetninger fra grundskoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre samt eIndkomst data fra SKAT.

 

 

  • No labels