Ungedatabasen stiller data om unge 15-29-åriges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for kommunen, herunder den kommunale ungeinsdsats og jobcentre.

Datagrundlaget i Ungedatabasen er indberetninger fra grundskoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre samt eIndkomst data fra SKAT.

Uddannelsesinstitutioner skal indberette til Ungedatabasen, når den unge

  • optages på en uddannelse af mere end 6 ugers varighed

  • er i risiko for frafald

  • afbryder et aktivitets- eller uddannelsesforløb

  • gennemfører et aktivitets- eller uddannelsesforløb

Indberetningspligten gælder for unge op til 30 år uden en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse

Oplysningerne i Ungedatabasen må anvendes til administrative og statistiske formål.


Indberetning til og afhentning af data fra Ungedatabasen skal ske på webservices via Integrationsplatformen.

Der er, i enkelte tilfælde, mulighed for at indberette data med filoverførsel via sFTP-server eller igennem en manuel indberetning.


Har du brug for hjælp?

Gå til FAQ-siden eller søg i vores hjælpeartikler om Ungedatabasen i feltet her under