Problem

Der kan ikke registreres udenlandsk adresse på elever i Lærepladsen.dk.

Løsning

Elevens adresse anvendes fortrinsvist til beregning af afstand mellem elev og (potentielt) arbejdssted. Dette kræver, at adressen kan oversættes til en gyldig dansk adresse. Den bedste løsning er, at eleven angiver skolens adresse - alternativt en dansk adresse tæt på sin bopæl.