Problem

Der kan ikke registreres udenlandsk adresse på elever i Praktikpladsen.dk.

Løsning

Elevens adresse anvendes fortrinsvist til beregning af afstand mellem elev og (potentielt) arbejdssted. Dette kræver, at adressen kan oversættes til en valid dansk adresse.

Den bedste work around er, at eleven angiver skolens adresse - alternativt en dansk adresse tæt på sin bopæl. 

Husk at se retningslinjer for vidensartikler inden du begynder at skrive artiklen.

(OBS: Denne boks er skjult for læseren)