Nedenfor har svarer vi på de mest almindeligs spørgsmål vedrørende adgangskodeskift i Unilogin.

En central del af politikken for adgangskoder er, at adgangskoden er personlig og privat: Det er eleven/brugeren selv, som får tildelt en adgangskode og det er eleven/brugeren selv, der kan bede om en ny.

Vær opmærksom på, at nedenstående kun omhandler Unilogin og ikke lokale login-løsninger (lokale IdP). For spørgsmål vedrørende lokale login-løsning, skal leverandøren af login-løsningen kontaktes.

Generelle spørgsmål om adgangskodeskift i Unilogin

Hvordan får jeg en ny adgangskode?

Du kan skifte din adgangskode med MitID. Se i vejledningen Skift adgangskode til Unilogin

Kan jeg selv vælge min adgangskode?

Ja, det er muligt for elever fra 4. klassetrin og opefter, samt for vokse, selv at bestemme hvilken adgangskode der ønskes, hvis der ønskes en anden end den systemet tildeler automatisk ved adgangskodeskift.

 • For elever i indskolingen består den tildelte adgangskode af fire billeder. Unilogin tildeler koden.
 • For brugere som selv kan bestemme adgangskoden gælder, at koden ikke må indeholde dit navn, årstider samt andre af de mest almindelige adgangskoder, f.eks. ordet "password". Adgangskoden må heller ikke være den sammen som en af dine seneste fem valgte adgangskoder.
Hvilken regler gælder for adgangskoder i Unilogin?

I grundskolen afhænger kravene til adgangskodens kompleksitet af elevens klassetrin. Desuden lever den nye politik for adgangskoder i Unilogin op til gængse politikker på området (dvs. for tvungen skift af adgangskode, krav til kompleksitet mv.).

En central del af politikken for adgangskoder er, at adgangskoden er personlig og privat: Det er eleven/brugeren selv, som får tildelt en adgangskode og det er eleven/brugeren selv, der kan bede om en ny.

Medarbejdere eller brugeradministrator kan ikke opbevare lister med brugernes adgangskoder, ligesom medarbejdere eller brugeradministrator heller ikke selv kan give en bruger en adgangskode eller bestemme, hvad adgangskoden skal være.


Listen nedenfor er ikke udtømmende, men skal betragtes som vejledende.

0.-3. klasse

 • Eleven kan ikke selv vælge adgangskode men skal bruge den systemtildelte
 • Adgangskoden består af piktogrammer (4 ikoner)
 • En adgangskode er gyldig indtil skift af klassetrin fra 3. til 4. klasse

4.-6. klasse

 • Eleven kan godt selv vælge adgangskode hvis den skal skiftes
 • Regler for adgangskoden:
  • Må indeholde brugerens navn, årstider samt andre af de mest almindelige adgangskoder, f.eks. ordet "password"
  • Ikke samme adgangskode som brugeren har haft fem gange tidligere
  • Skal indeholde bogstaver
 • En adgangskode er gyldig indtil skift af klassetrin fra 6. til 7. klasse

7. klasse og opefter + voksne

 • Brugeren kan godt selv vælge adgangskode hvis den skal skiftes
 • Regler for adgangskoden:
  • Må indeholde brugerens navn, årstider samt andre af de mest almindelige adgangskoder, f.eks. ordet "password"
  • Ikke samme adgangskode som brugeren har haft fem gange tidligere
  • Skal indeholde store og små bogstaver samt tal
 • En adgangskode er gyldig til og med 6. klassetrin. Efter 7. klasse skal koden skiftes en gang om året (365 dage)


Hvis du forsøger at lave en selvvalgt adgangskode og den bliver afvist, skyldes det som udgangspunkt, at det indtastede ikke er tilladt. Du kan eventuelt læse adgangskodeanbefalingerne fra Rådet for digital sikkerhed.

Tvunget adgangskodepolitik

Brugeradministrator har mulighed for at ændre adgangskodepolitik på elevniveau. Vedkommende kan f.eks. sætte elever med kognitive udfordringer til adgangskodepolitik for indskolingen, og dermed vil disse blive mødt af billedadgangskoder (enkle piktogrammer) ifm. login.

 1. Log ind som brugeradministrator på elevadgang.unilogin.dk
 2. Fremsøg eleven, du ønsker at ændre adgangskodepolitik for
 3. Klik på knappen 'Vis brugerinfo' ud for eleven
 4. I venstre side kan du sætte en ny regel (skifte adgangskode-niveau)
  1. Sæt regel
  2. Sæt flueben ved, at du forstår konsekvenserne ved ændringen
  3. Tryk på knappen 'Angiv regel' i bunden:
  Billedet viser fremgangsmåden for hvordan man ændrer adgangskode niveauet for en elev.

Hvem kan hjælpe med at skifte min adgangskode?

For elever uden MitID

Som elev kan du få hjælp af dine forældre eller din lærer, hvis du ikke kender din adgangskode.

Er du forælder som skal hjælpe dit barn med en ny adgangskode, kan du se hvordan i vejledningen Skift adgangskode til Unilogin

Som lærer kan du også hjælpe en elev med at få en ny adgangskode. Dette er muligt via elevadgang.unilogin.dk. Se vejledningen Hvordan giver jeg en elev en ny adgangskode?

Forældre og ansatte, samt elever med MitID

Du skal hjælpe dig selv med dit MitID, til at få en ny adgangskode

Få hjælp til at lave en ny adgangskode ved at kigge i vejledningen Skift adgangskode til Unilogin