Generel info

ElevAdministration er en minimumsløsning, som kun tilbydes grundskoler. Det gør skolen i stand til at leve op til de krav om oprettelse i Unilogin, som stilles af Undervisningsministeriet.

Formålet med ElevAdministrationen er at tilbyde en minimumsløsning til oprettelse af elever i Unilogin, således at disse elever udstilles korrekt overfor Undervisningsministeriets obligatoriske løsninger.

For at dette kan lade sig gøre, skal eleverne oprettes i ElevAdministrationen for efterfølgende at blive importeret til Unilogin. I Unilogin får eleven et Unilogin brugerID og en adgangskode. Desuden vil det nu være muligt for Undervisningsministeriets obligatoriske løsninger at se data om eleven og give eleven mulighed for at logge ind i disse løsninger.


Undervisningsministeriets obligatoriske løsninger omfatter:

 • Optagelse.dk
 • Nationale test
 • Folkeskolens digitale prøver


Løsninger med lovbehæftede krav om Unilogin:

 • Elevplanssystemer

Stamdata

Oplysninger om elever og kontaktpersoner hentes i CPR. Få oplysninger kan tilføjes/rettes af skolens elevadministrator.

Importen fra ElevAdministration til Unilogin

Selve importen fra ElevAdministration til Unilogin - og dermed oprettelse og opdatering af elevernes oplysninger i Unilogin - sker én gang i døgnet.


ElevAdministrationen har to centrale sider

 • Elever - Elevlisten, som er oversigten over samtlige elever på skolen
 • Klasser - Klasselisten, som er oversigten over samtlige klasser på skolen

En skole skal have følgende forudsætninger for at få adgang til ElevAdministration

 • For at benytte løsningen skal skolen godkendes af STIL
 • Det er kun grundskoler, der kan få adgang til systemet
 • Kun skoler uden et grundskolerettet elevadministrativt system (importkilder) kan komme i betragtning
 • Skolens elevadministrator skal have en NemID medarbejdersignatur (personligt NemID kan ikke benyttes)
 • Elever, som skal oprettes i ElevAdministrationen, skal have et gyldigt CPR-nummer
 • Kontaktpersoner, som skal tilknyttes elever i ElevAdministrationen, skal have et gyldigt CPR-nummer.

I forbindelse med lukning af Unilogin brugeradministration den 17. oktober, tilsidesættes ovenstående kriterier midlertidigt.

Alle institutioner der har aktive brugere som er oprettet på ba.emu.dk vil i uge 39 blive tilsendt to dataanmodninger på tilslutning.stil.dk som skal godkendes for at få adgang til elevadministration.stil.dk. Der er som udgangspunkt ingen frist for at godkende anmodningerne. Når anmodningerne er godkendt, og de nødvendige rettigheder til Elevadministration.stil.dk tildelt vil der være adgang til at administrere brugere på Elevadgang.unilogin.dk.

Hold dig orienteret her

 • Som administrator og ansvarlig for ElevAdministrationen anbefales det at abonnere på driftsinfo via siden driftsinfo.stil.dk.