ElevAdministration er en minimumsløsning, som kun tilbydes grundskoler. Det gør skolen i stand til at leve op til de krav om oprettelse i UNI-Login, som stilles af Undervisningsministeriet.

Formålet med ElevAdministrationen er at tilbyde en minimumsløsning til oprettelse af elever i UNI-login således at disse elever udstilles korrekt overfor UVMs obligatoriske løsninger.

For at dette kan lade sig gøre, skal eleverne oprettes i ElevAdministrationen for efterfølgende at bliver importeret til UNI-Login. I UNI-Login får eleven et UNI-Login BrugerID og en adgangskode. Desuden vil det nu være muligt for UVMs obligatoriske løsninger at se data om eleven og give eleven mulighed for at logge ind i disse løsninger.

UVMs obligatorisk løsninger:

Løsninger med lovbehæftede krav om UNI-Login

Elevplanssystemer

Stamdata

Oplysninger om elever og kontaktpersoner hentes i CPR. Få oplysninger kan tilføjes/-rettes af skolens elevadministrator.

Importen fra ElevAdministration til UNI-login

Selve importen fra ElevAdministration til UNI-login - og dermed oprettelse og opdatering af elevernes oplysninger i UNI-Login - sker 1 gang i døgnet.


ElevAdministrationen har 2 centrale sider

  • Elever - Elevlisten som er oversigten over samtlige elever på skolen
  • Klasser - Klasselisten som er oversigten over samtlige klasser på skolen

En skole skal have følgende forudsætninger for at få adgangen til ElevAdministration

  • For at benytte løsningen skal skolen godkendes af STIL.
  • Det er kun grundskoler der kan få adgang til systemet.
  • Kun skoler uden et grundskolerettet elevadministrativt system (importkilder) kan komme i betragtning.
  • Skolens elevadministrator skal have en NemID medarbejdersignatur (personligt NemID kan ikke benyttes).
  • Elever, som skal oprettes i ElevAdministrationen, skal have et gyldigt CPR-nummer.
  • Kontaktpersoner, som skal tilknyttes elever i ElevAdministrationen, skal have et gyldigt CPR-nummer

Hold dig orienteret her

  • Som administrator og ansvarlig for ElevAdministration - anbefales det at abonnere på løbende drift via http://driftsinfo.emu.dk