Du kan godkende og afvise anmodninger om dataadgang på tilslutning.stil.dk.

Fremgangsmåde - afvis eller godkend anmodninger om dataadgang

 • Log ind på tilslutning.stil.dk
 • Klik på linket 'Dataadgangadministration':

Billedet viser linket Dataadgangadministration på tilslutning.stil.dk.

 • Skift til fanebladet 'Anmodninger':

På billedet ses fanebladet Anmodninger, som du skal klikke på.

 • Klik på 'Skift status' (ikonet med de 9 små firkanter Billedet viser ikonet med de 9 små firkanter, som bruges til at skifte status.)
  • Du kan godkende eller afvise flere anmodninger på én gang. Sæt flueben ud for de anmodninger, du ønsker at skifte til samme status.
  • Du kan godkende eller afvise alle anmodninger med status 'Venter'. Sæt flueben i toppen af kolonnen 'Status':

På billedet ses kolonnen Status, hvor du kan se status på dataadgange og anmodninger om dataadgang. Derudover ses også ikonet med de ni små firkanter til skift af status.

 • Klik på knappen 'Godkend' eller knappen 'Afvis'
 • Du kan skrive en kommentar, når du skifter status på anmodningen. Kommentaren kan ses i historikken (ikonet med arkivkassenPå billedet ses ikonet med arkivkassen, som bruges til at se historik.):

På billedet ses det kommentarfelt, der fremkommer, og de to knapper Godkend samt Afvis.

 • Klik på knappen 'Skift status':

Billedet viser boksen Bekræft statusskifte, hvor du skal klikke på enten knappen Fortryd eller knappen Skift status.

Anmodningen er nu godkendt/afvist.