Man kan som bruger/skole opleve at få adgang til tjenester, som ikke er listet på tilslutning.stil.dk. Der kan være to årsager til, at dette er muligt:


1) Udbyderen anvender STIL's adgangsstyringssystem: givadgang.uni-login.dk.

'Givadgang' er en tjeneste, hvor en udbyder kan indtaste et institutionsnummer alene, og dermed tillade adgang til udbyderens tjeneste(r) for alle brugere med et Unilogin, som er tilknyttet institutionen.

Udbyderen modtager udelukkende Unilogin brugerID'et, når brugeren logger ind med sit Unilogin.

2) Udbyderen anvender Skolegrunddata webservice wsiINST eller wsiBRUGER

Begge webservices er kendetegnet ved, at de er såkaldte 'strakshent' services. Det vil sige, at når en bruger logger ind i en tjeneste leveret af udbyderen, henter udbyderen data, som ikke er personhenførbare eller personlige - men dog tilstrækkelige til at kunne give adgang til tjenesten.