Der logges på tilslutning.stil.dk med NemLog-in med rettigheden 'Tilslutning: Ret til at administrere aftaler på tilslutning.stil.dk'

Din institutions- eller virksomheds NemLog-in administrator kan tildele rettigheden på https://brugeradministration.nemlog-in.dk/. Du kan også anmode om rettigheden via siden - anmodningen bliver sendt til NemLog-in administratoren som kan godkende den.