Denne side beskriver de trin der skal til, for at komme i gang med Integrationsplatformen. Siden henvender sig primært til nye systemleverandører, der skal oprette en ny integration til en af STILs systemer, som udstilles gennem Integrationsplatformen.


Inden I går i gang

  • Gør jer klart, hvilke services I vil integrere til. I finder listen over services her
  • Find ud af, hvilke IP-adresser der skal kalde Integrationsplatformen
  • Gå i gang med at anskaffe funktionssignaturer, hvis I ikke allerede har dem klar

Allow listing af IP-adresser

For at få adgang til Integrationsplatformen, skal de IP-adresser som I vil kalde med tilføjes STILs allow list. I kan læse mere om allow listing på siden Netværk

STILs servere er beskyttet af en firewall, som sikrer at det kun er godkendte IP-adresser der kan tilgå systemet.

Signaturer

For at få adgang til services på Integrationsplatformen, skal jeres funktionssignaturer være oprettet på Integrationsplatformen. I kan læse mere om signaturer på siden Signaturer

Signaturen benyttes til at sikre, at I har en godkendt service- og dataadgang. Der skal bruges en test-signatur til testmiljøet og en produktions-signatur til produktionsmiljøet.

Service- og dataadgang

Adgang til de enkelte services håndteres på tilslutning.stil.dk. Nogle services kræver adgang på serviceniveau, mens andre services også kræver dataadgang for en bestemt institution. I kan læse mere om tilslutning på siden om Tilslutning.stil.dk