Institutionsregisteret er et register over en række enheder, der udbyder undervisning.

Desuden indeholder registeret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning. I registeret skelnes der mellem enheder med elever tilknyttet og enheder uden elever tilknyttet.
Data i Institutionsregisteret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt indberetninger fra de enkelte enheder. Oplysningerne i registeret opdateres løbende af Styrelsen for It og Læring, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet. Det sker på baggrund af indberetninger fra de enkelte enheder, ind-beretninger fra kommuner og regioner, indberetninger fra diverse brugere af registeret og dels på baggrund af opdateringsundersøgelser udsendt til de enkelte enheder eller kommuner/regioner.
Institutionsregisteret benyttes af Styrelsen for It og Læring, Danmarks Statistik og Børne- og Undervisningsministeriet, der også i samråd diskuterer, hvilke ændringer der kan tilføjes registeret. Udtræk fra registeret sælges af Styrelsen for It og Læring og Danmarks Statistik.