Denne artikel er særligt målrettet kommunale medarbejdere, som kan bestille læseadgang til Unilogin brugeradministration for dagtilbud i kommunen.

Ansøg om at få adgang til Unilogin Brugeradministration

Opret en supportsag her: Webformular til bestilling af læseadgang til Unilogin brugeradministration

Udfyld ansøgningen med følgende: 

(OBS: alle oplysninger er obligatoriske)

Kommunal leder og teknisk kontaktperson

Kommunal leders

  • Fulde navn
  • CPR-nummer

(Kommunal leder skal være den samme som underskriver underskriftssiden).

Teknisk kontaktpersons

  • Fulde navn
  • Unilogin brugerID (indtastes kun, hvis kontaktperson i forvejen har et)
  • E-Mail
  • Telefonnummer
  • CPR-nummer

Daginstitution

Udfyld med anvisnings G-nummer på det- eller de dagtilbud der søges om adgang til

Kommune

Udfyld med kommunenavn

CVR- eller P-nummer er krævet for at kunne oprette adgang til Unilogin Brugeradministration. Oplysningerne bruges til fremsendelse af brugeroplysninger, adgangskoder o.l. via e-boks/anden sikker post.

For at vi kan behandle bestillingen skal den kommunale leder udfylde og underskrive underskriftssiden, som skal vedlægges bestillingen
Hent Underskriftsside for bestilling af Unilogin Brugeradministration

Teknisk kontaktperson og institutionsleder oprettes begge som brugeradministratorer og får adgang til Unilogin Brugeradministration

Vi modtager jeres ansøgning og du modtager besked, når den er blevet behandlet.

Såfremt STIL kan imødese jeres ønske og tildele jer adgang, kan den tekniske kontaktperson nu logge ind i Unilogin brugeradministration via ba.emu.dk