Adgangen til Unilogin BrugerAdministration for en given institution eller udbyder, vil blive lukket for brugeradministratorer, der ikke har tilgået brugeradministrationen for denne institution de seneste 12 måneder.

Dette gælder for alle som har været brugeradministrator på den givne institution i mere en 12 måneder.


En brugeradministrator skal desuden være tilknyttet som medarbejder på mindst én institution. Det er dog ikke et krav, at man skal være tilknyttet alle institutioner, man er brugeradministrator for.

Tilknytningen kan ske ved import (bedst) eller manuel tilknytning med CPR.