Styrelsen for It og Lærings datapolitik indebærer, at manuelle tilknytninger, som er ældre end et år, bliver slettet automatisk.

Importer, der er over 12 måneder gamle, vil blive slettet automatisk.

Dette vil ske 1 gang om måneden, med virkning fra januar 2017.

Brugeradministrator vil - 1 måned inden sletningen - blive varslet pr. mail (jf. kontaktoplysninger i SkoleGrunddata), men udelukkende i de tilfælde hvor forældede importer indeholder brugere.

Forud for sletningen vil institutionens brugeradministratorer blive informeret via mail, om hvilke brugere der er i risiko for at blive slettet. Mail-adressen varslingen sendes til, er den som er angivet for den enkelte brugeradministrator via ba.emu.dk → Administratorer.

Det er muligt at undgå sletningen ved at bekræfte de i mailen nævnte brugere, ved, som institutionens brugeradministrator, at tilgå Unilogin brugeradministration og bekræfte tilknytningen. 

Sådan bekræftes brugere, som ikke skal slettes
  1. Åbn Unilogin Brugeradministration
  2. Gå til Manuel administration i menuen i venstre side
  3. Klik på Tilknyt med CPR i undermenuen
  4. Tryk på Bekræft-linket til højre, ud for den bruger som skal bekræftes.
  5. Tryk Gem, for at bekræfte oplysningerne