Problem

Varigheden af en uddannelsesaftale indgået som ny mesterlære, er hovedforløbets varighed + den varighed som skolen, på baggrund af elevens forudsætninger, har vurderet at mesterlæreforløbet skal være.
Mesterlæreforløbet (den grundlæggende praktiske oplæring) kan varer op til 1 år, ud over varigheden af hovedforløbet.