Udenlandske institutioner kan godt få Unilogin. I denne artikel kan du læse mere om krav samt procedure for for oprettelse.

Udenlandske institutioner kan godt få Unilogin, hvis de har en særlig tilknytning til Danmark. Der kan f.eks. være tale om undervisning af udenlandsdanskeres børn, skoler for det danske mindretal i Tyskland og skoler i Rigsfællesskabet.

Det er ikke nødvendigt med et CVR-nummer (det er dog en fordel), men det er et krav, at institutionen opfylder mindst en af følgende betingelser for at få Unilogin:

 • Institutionen har et administrationssystem eller andet, som kan sende oplysninger om brugerne på skolen til Unilogin automatisk (via webservice). Vi henviser til vores vejledninger og beskrivelse af snitflader på viden.stil.dk og anbefaler, at skolen evt. kan tage kontakt til andre institutioner som allerede har etableret en fungerende løsning, for at få sparring til hvordan det kan sættes op.
 • Institutionen har mindst én brugeradministrator tilknyttet som har et dansk CPR-nummer og NemID
  • Såfremt brugeradministratoren ikke har dansk CPR-nummer skal der i stedet indtastet et pseudo CPR-nummer som overholder modulo 11 tjek i bestillingsformularen. Læs mere, og få hjælp til udregning af CPR-numre, i denne artikel.

For at få Unilogin skal Bestillingsblanketten Bestilling af adgang til ba.emu.dk for udenlandske institutioner.pdfudfyldes og indsendes med sikker post, til stil@stil.dk.

 • I bestillingen skal fremgå en mail-adresse som er fra skolens officielle domæne - det er via denne, at vi verificerer bestilleren samt fremsender brugeradministratorens loginoplysninger via en supportsag.

Andre opmærksomhedspunkter

 • Hvis ikke institutionen har et administrativt system eller andet, der kan sende oplysninger om brugerne på skolen til Unilogin via webservices, skal vi opfordre til at dette anskaffes, fordi:
  1. det letter arbejdet betydeligt med administration af institutionens brugere
  2. det ellers kun er skolens brugeradministrator, som kan hjælpe alle skolens elever med ny adgangskode, når denne glemmes og dette kræver dansk CPR-nr og NemID.
  3. På sigt vil manuel administration i ba.emu.dk blive lukket. Når det sker, vil skolens brugere blive slettet og ikke længere kunne logge ind, såfremt de ikke er oprettet i et administrationssystem.
 • Hvis ikke der er en brugeradministrator med dansk CPR-nummer og NemID tilknyttet institutionen, er brugeradministratoren nødt til at kontakte STIL i de tilfælde, hvor brugeradministratoren selv glemmer sin adgangskode for at få fremsendt en ny. Denne proces er ikke hurtig og brugeradministratoren må forvente, at være uden adgang i noget tid.
 • Der gives adgang til Uniloginbrugeradministration via en-faktor login, hvilket er mindre sikkert. Dette må indgå i skolens risikovurdering i relation til skolens dataansvar.

Særlige procedurer for udenlandske institutioner

Når brugeradministrator har glemt sin adgangskode og har brug for en ny

 • Hvis brugeradministratoren har dansk CPR-nummer og NemID skal han/hun hjælpe sig selv i vejledningen Glemt adgangskode til dit Unilogin.
 • .
 • Har brugeradministratoren ikke NemID skal der oprettes en sag til STIL support hvori der anmodes om, at få en ny adgangskode. Der kan være længere behandlingstid for udførelsen af denne opgave.
  • OBS: Sagen skal oprettes fra en mail-adresse fra skolens domæne. Oplysningerne fremsendes via sagen.

Når en lærer har glemt sin adgangskode og har brug for en ny

 • Hvis læren har dansk CPR-nummer og NemID skal han/hun hjælpe sig selv i vejledningen Glemt adgangskode til dit Unilogin.
 • Har læren ikke NemID, skal der oprettes en sag til STIL support hvori der anmodes om, at få en ny adgangskode. Der kan være længere behandlingstid for udførelsen af denne opgave.
  • OBS: Sagen skal oprettes fra en mail-adresse fra skolens domæne. Oplysningerne fremsendes via sagen.

Eleven har glemt sin adgangskode og har brug for en ny

 • Skolen har enten en brugeradministrator med dansk cpr-nummer og NemID tilknyttet, så han/hun kan hjælpe via elevadgang.unilogin.dk, eller
 • Skolen har et administrationssystem hvor i de kan lave lærer-elev-relation, så læren kan hjælpe via elevadgang.unilogin.dk. Læreren kan logge på elevadgang.unilogin.dk med sin Unilogin.