Hvis en uddannelsesaftale er ophævet, og ophævelsesdatoen er indtrådt, skal der laves en ny uddannelsesaftale (restuddannelsesaftale).
Man kan ikke genoptage en ophævet aftale, fordi den ikke længere er i kraft.

Hvis ikke ophævelsen er trådt i kraft, kan de vælge at trække ophævelsen tilbage, og fortsætter den oprindelige aftale som aftalt.
Der skal alene laves et tillæg, hvis uddannelsestiden derved forlænges.

Når parterne er enige om at trække en ophævelse tilbage, som er modtaget på skolen, skal skolen skrive til elev og virksomhed og bekræfte,
at den modtaget ophævelse er annulleret.