Nogle uddannelser bruger optagelsesprøve i kvote 2. Du kan se i kvote 2-felterne i den enkelte ansøgning, hvis du skal op til en optagelsesprøve.
Husk at tjekke på uddannelsesstedets hjemmeside, hvordan og hvornår optagelsesprøven foregår.