En virksomhed kan ikke forpligtes til at forlænge uddannelsesaftalen, fordi eleven dumper til svendeprøve. 

Eleven har krav på at komme til ny prøve, men hvis det ikke kan ske inden aftaleperioden udløber, er eleven afhængig af at få en restaftale i en anden virksomhed. Restaftalen vil typisk omfatte den supplerende praktik, eleven behøver for at kunne bestå samt svendeprøveperioden.

Fagligt udvalg skal godkende elevens forlængede uddannelsestid, men kan ikke pålægge virksomheden at forlænge uddannelsesaftalen.